Τρεις διαχειριστές ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προγραμμάτων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο των αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία του, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για τις ανάγκες του έργου «Υποστήριξη αναγκών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς και άλλης συναφούς με αυτή δραστηριότητας» (ΕΡ-1700-01), τρεις (3) συνεργάτες για τη διαχειριστική ή/και οικονομική παρακολούθηση έργων και προγραμμάτων, σύμφωνα με την από 04/07/2018 απόφαση της 20ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 για επαναδημοσίευση της πρόσκλησης (ΑΔΑ: 6Ε3Ω469Β4Μ-ΡΝΖ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί είναι κυρίως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το εξής:

Διαχειριστική ή/και οικονομική παρακολούθηση ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προγραμμάτων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

  1. Πτυχίο Τμημάτων Σχολών Οικονομίας ή Διοίκησης ή Θετικών Επιστημών ή Κοινωνικών Επιστημών ή Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίων ή Δίπλωμα Πολυτεχνείων ή Δίπλωμα Πολυτεχνικών Σχολών ή Πτυχίο Τμημάτων Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας ή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.
  2. Προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) χρόνων, ως εργαζόμενος/συμβασιούχος συμβεβλημένος με Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ή Επιτροπή Ερευνών ελληνικών πανεπιστημίων ή ΤΕΙ ή Ερευνητικών Ιδρυμάτων ή Ερευνητικών Κέντρων ή Ερευνητικών Ινστιτούτων ή δημόσιων φορέων ή οργανισμών ή υπηρεσιών ασχολούμενων με διαχειριστική ή/και οικονομική παρακολούθηση έργων Έρευνας και Ανάπτυξης ή/και εκπαιδευτικών έργων ή/και έργων κατάρτισης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν το φάκελο της πρότασής τους στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Αθήνα 11251, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 06 Σεπτεμβρίου 2018 (μέχρι τις 13:00).

Σημειώνεται ότι ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ θα παραμείνει κλειστός κατά το χρονικό διάστημα από 06/08/2018 έως και 17/08/2018.

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση: «Διαχειριστές ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προγραμμάτων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ».

Εάν ο φάκελος υποβληθεί ταχυδρομικά (μόνο συστημένη ταχυδρόμηση είναι αποδεκτή), θα πρέπει να έχει επιδοθεί στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ το αργότερο μέχρι την προαναφερόμενη δεσμευτική ημερομηνία, με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210.8203.830, αρμόδια κα. Αγγελική Ελευθερίου (11:00-13:00).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΟΠΑ

 

Διαβάστε Επίσης  Anti-trafficking Adviser(s) - Capacity Building @ Norwegian Refugee Council / Greece

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!