Επιστημονικός Συνεργάτης ΠΕ Παιδαγωγικής στο «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας-ΝΟΗΣΙΣ»

Το «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας-ΝΟΗΣΙΣ» προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) επιστημονικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»» και κωδικό MIS 5011051, και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Πρόκειται για μια (1) θέση ειδικότητας ΠΕ Παιδαγωγικής με αντικείμενα (παραδοτέα):

  1. Επικοινωνία με ΕΠΑΛ και υποστήριξη σε θέματα εκπαιδευτικής προσέγγισης
  2. Υποστήριξη των δράσεων αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των σχεδίων δράσης
  3. Προτάσεις βελτίωσης των υποβληθέντων σχεδίων δράσης
  4. Προτάσεις βελτίωσης επί των παραδοτέων
  5. Αξιολόγηση συμπερασμάτων των φάσεων λειτουργίας

Στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης, γίνονται αποδεκτοί οι τίτλοι Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα ή Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής ή Επιστημών της Αγωγής – Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι 29/9/2018 (με σφραγίδα ταχυδρομείου) στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, 6ο χλμ. Θεσ/νίκης-Θέρμης, ΤΚ 570 01, Θέρμη, υπόψη Γραμματείας.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης ΠΑΙΔ». Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας_ΕΠΑΛ (2)

 

Διαβάστε Επίσης  Δύο άτομα ΠΕ Ψυχολογίας ή Παιδαγωγικών στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!