Παρακίνηση στον Δημόσιο Τομέα: Εφαρμογή της ιεραρχίας των αναγκών του Maslow για την κατανόηση του κινήτρου και της αφοσίωσης των εργαζομένων

Από την Michelle Bassetti
12 Ιανουαρίου 2018

Μετάφραση | Οδυσσέας Διαμάντης

Για τους δημόσιους διευθυντές, οι αρχές του κινήτρου για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας και η δέσμευση των εργαζομένων είναι κάτι που έχει σημαντικό αντίκτυπο στα οργανωτικά αποτελέσματα. Αν οι εργαζόμενοι δεν έχουν κίνητρο να έρχονται καθημερινά και να προσφέρουν το εκατό τοις εκατό, ο οργανισμός θα υποφέρει ως αποτέλεσμα.

Η κινητοποίηση και η αφοσίωση των εργαζομένων αποτελούν βασικά συστατικά για να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι αισθάνονται αποδεκτοί και εκτιμημένοι στην εργασία που κάνουν. Δεν αποτελεί μεγάλο μυστικό ότι αυτό που παρακινεί τους υπαλλήλους των δημόσιων υπηρεσιών είναι διαφορετικό από τους κινητήριους παράγοντες των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα, οι εργαζόμενοι παραδοσιακά υποκινούνται από υψηλότερους μισθούς και πακέτα καλύτερων παροχών και διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην αύξηση των εσόδων της εταιρείας τους. Οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα υποκινούνται από την προθυμία τους να εξυπηρετήσουν το κοινό και από την υποκείμενη επιθυμία να καταστήσουν τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος μέσα από τις ενέργειές τους.

Από διευθυντική σκοπιά, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ποιοι παράγοντες έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην επίτευξη υψηλών επιπέδων κινητοποιήσεως και δέσμευσης του προσωπικού. Ένας τρόπος με τον οποίο οι δημόσιοι διευθυντές μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τους παρακινητικούς παράγοντες είναι μέσω της εφαρμογής της θεωρίας της ιεραρχίας των αναγκών του Maslow. Η θεωρία του Maslow κατέδειξε ότι η ψυχολογική ευημερία των ατόμων εξαρτάται από την εκπλήρωση των αναγκών τους κατά σειρά προτεραιότητας. Αυτή η βασισμένη στην έννοια της ανάγκης προοπτική περί κινήτρων αναπτύχθηκε με την πεποίθηση ότι τα άτομα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις δικές τους βασικές ανάγκες για να μπορέσουν να επιτύχουν την προσωπική ανάπτυξή τους.

Οι πέντε ανάγκες στη θεωρία του Maslow είναι, εν προκειμένω:

  • Αυτοπραγμάτωση: Στο πλαίσιο του ιεραρχικού μοντέλου, η αυτοπραγμάτωση κατατάσσεται ως η υψηλότερη όλων των αναγκών. Αυτή είναι η ανάγκη να επιτύχουμε ατομικές δυνατότητες και να αισθανόμαστε ικανοποιημένοι μέσα στην προσωπική και επαγγελματική ζωή μας.
  • Αυτοεκτίμηση: Περιλαμβάνει αισθήματα αυτοεκτίμησης, επιτέλεσης και κύρους.
  • Αγάπη και αίσθηση του ανήκειν: Περιλαμβάνει την ανάγκη φιλίας, αγάπης, στοργής και αίσθησης του ανήκειν.
  • Σιγουριά και ασφάλεια: Αυτές οι ανάγκες απαιτούν σταθερότητα, ασφάλεια, νόμο, τάξη και προστασία από διάφορους παράγοντες.
  • Φυσιολογικές ανάγκες: Βασικές ανάγκες όπως φαγητό, νερό, ζεστασιά και ερωτική επαφή.

Ενώ οι ανάγκες του Maslow υποστηρίζεται ότι αποτελούν τη βάση για την ανθρώπινη επιβίωση και ανάπτυξη, αυτές οι ανάγκες μπορούν επίσης να ερμηνευτούν σε οργανωτικό επίπεδο για να οικοδομηθούν τα θεμέλια για να βοηθήσουν να στην δέσμευση και την κινητοποίηση των εργαζομένων. Από την άποψη της δημόσιας διοίκησης, μπορούμε να ερμηνεύσουμε ότι:

  • Η αίσθηση της εκπληρώσεως μέσα στην επαγγελματική μας ζωή είναι αναμφισβήτητα ένας από τους κύριους κινητήριους παράγοντες της καθημερινής δουλειάς και της καλύτερης επίδοσής μας. Αυτά τα γνωρίσματα είναι η ίδια η βάση της αυτοπραγμάτωσης. Οι εργαζόμενοι που είναι ευτυχείς, εκπληρωμένοι και αισθάνονται ότι κάνουν πολύτιμη δουλειά, καθιστούν δυνατή την επίτευξη συνεχών επιπέδων κινήτρων.
  • Όταν οι εργαζόμενοι περνούν 40 ώρες την εβδομάδα μακριά από τα σπίτια και τις οικογένειές τους και τις επενδύουν στο γραφείο, το να αισθάνονται πως ταιριάζουν και ότι είναι ένα πολύτιμο κομμάτι της οργάνωσης είναι σημαντικοί κινητήριοι παράγοντες. Αυτές οι ανάγκες εκτίμησης επιτρέπουν στον εργαζόμενο να βιώνει την αίσθηση της επιτυχίας στα επαγγελματικά του επιτεύγματα και θα του επιτρέψει να υπερηφανεύεται για την εργασία του μέρα με τη μέρα.
  • Αν οι υπάλληλοι δεν αισθάνονται ότι εκπληρώνονται ή αισθάνονται ότι δεν ανήκουν στον οργανισμό, θα είναι πολύ δύσκολο να κρατηθεί ο εργαζόμενος κινητοποιημένος. Όταν ένας υπάλληλος δεν αισθάνεται κινητοποιημένος ή παθιασμένος για το έργο που επιτελεί, μπορεί να οδηγηθεί σε αισθήματα μηδαμινότητας ή μπορεί να αμφισβητήσει τη σημασία του μέσα στην υπηρεσία. Για τους λόγους αυτούς, η παροχή ανατροφοδότησης προς τους υπαλλήλους είναι σημαντική για την προώθηση της αίσθησης του ανήκειν. Αυτός ο τύπος αξιολογήσιμων πληροφοριών δίνει στους εργαζόμενους μια ιδέα για το επίπεδο στο οποίο αποδίδουν και σας δίνει την δυνατότητα να υπενθυμίσετε στους υπαλλήλους σας ότι είναι πολύτιμοι και σημαντικοί.
  • Η σιγουριά και η ασφάλεια της εργασίας είναι μια άλλη σημαντική κινητήρια ανάγκη για τους εργαζόμενους. Η ασφάλεια και η σταθερότητα της εργασίας βοηθούν τους εργαζόμενους να διατηρήσουν την κινητοποίησή τους γνωρίζοντας ότι θα έχουν συνεχή πληρωμή και ότι η εργασία που κάνουν είναι ευπρόσδεκτη. Όταν ένας εργαζόμενος αισθάνεται βέβαιος ότι κάνει σωστά τη δουλειά του και αναγνωρίζεται για τη σκληρή δουλειά του, η επίτευξη της ασφάλειας της θέσης εργασίας μπορεί να λειτουργήσει ώστε να παρακινήσει την απόδοσή του και να τον κάνει περισσότερο αφοσιωμένο.
  • Η απλή πράξη του να είναι κανείς εργαζόμενος είναι μια βασική πτυχή στο πλαίσιο της έννοιας των φυσιολογικών αναγκών. Για να μπορέσετε να αποκτήσετε τις βασικές ανάγκες στη ζωή, χρειάζεστε χρήματα. Οι εργαζόμενοι μπορούν να καλύψουν τις βασικές φυσιολογικές ανάγκες τους, έχοντας δουλειά, μισθό με τον οποίο μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους και το αίσθημα οικονομικής ανεξαρτησίας που τον συνοδεύει.

Η παρακίνηση στον δημόσιο τομέα και η δέσμευση των εργαζομένων πρέπει να είναι το κύριο μέλημα οποιασδήποτε υπηρεσίας. Εάν οι εργαζόμενοι είναι αφοσιωμένοι και παρακινημένοι, εργάζονται με ενέργεια, ενθουσιασμό και πρωτοβουλία. Ωστόσο, όταν οι εργαζόμενοι δεν έχουν κίνητρα για να εργαστούν, χάνεται πολύτιμος χρόνος και ενέργεια. Εάν οι διευθυντές δεν παρακολουθούν τα επίπεδα κινητοποίησης του προσωπικού, θα μπορούσαν να βρεθούν σε μια κατάσταση όπου η επαγγελματική εξουθένωση των εργαζομένων είναι αναπόφευκτη. Για να παραμείνουν κινητοποιημένοι οι εργαζόμενοι, είναι σημαντικό οι δημόσιοι διευθυντές να θυμούνται τα ιδανικά της θεωρίας του Maslow και να κατανοούν τους τρόπους με τους οποίους αυτές οι αρχές μπορούν να εφαρμοστούν για να ενισχύσουν την εμπλοκή των εργαζομένων και την παρακίνησή τους.

________________________________________

Συντάκτρια: Η Michelle A. Bassetti είναι απόφοιτη του Κολλεγίου Ποινικής Δικαιοσύνης του John Jay όπου απέκτησε το MPA της στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση με εξειδίκευση στη μεταρρύθμιση της πολιτικής ποινικής δικαιοσύνης. Οι άλλοι τομείς έρευνας της Michelle περιλαμβάνουν τις οικονομικές ανισότητες στη δημόσια εκπαίδευση και τις πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας. Για περαιτέρω επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δίνεται η διεύθυνση Michelle.Winter@jjay.cuny.edu ή στο Twitter @ MBassetti_MPA

Πηγή: https://patimes.org/public-service-motivation-applying-maslows-hierarchy-understand-employee-motivation-engagement/

Διαβάστε Επίσης  Η μοναξιά στην παιδική ηλικία

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!