ΠΕ Ψυχολόγος στο πλαίσιο του έργου «Κοινωνική μέριμνα φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κοινωνική μέριμνα φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Αγοραστό Θεόδωρο, καθηγητή Ιατρικής ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε δύο (1 ΠΕ Ψυχολόγο και 1 ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα έως τις 20/06/2020 ημερομηνία λήξης του έργου (και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής), το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό έως 37.200€ για τον ψυχολόγο (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) και έως 47.616 για τον Πολιτικό Μηχανικό (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων).

1 άτομο / Ψυχολόγος / έως 20.06.2020 / έως 37.200 €

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
ΚεΣυΨΥ / Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη ΑΠΘ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (Α)
Το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου που συμβάλλει στην υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 3 με τίτλο «Ενίσχυση υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης φοιτητών ΕΚΟ», περιλαμβάνει:

  • Τη διενέργεια συνεδριών ψυχολογικής υποστήριξης σε φοιτητές/φοιτήτριες του ΑΠΘ
  • Την αξιοποίηση επιστημονικού υποστηρικτικού υλικού σχετικού με το έργο του ΚεΣυΨΥ
  • Την υποστήριξη των επιστημονικών δράσεων του ΚεΣυΨΥ (διοργάνωση σεμιναρίων, παρουσιάσεις σε συνέδρια)
  • Τη συνεργασία με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία του ΚεΣυΨΥ
  • Την υποβολή έκθεσης πεπραγμένων με τη λήξη της σύμβασης.

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Ψυχολογίας, Κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος, Γρ. 207, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 54124, έως τις 28/9/2018 και ώρα 3 μμ. και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του τμήματος Ψυχολογίας.

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 997360, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310- 994026, 4082, 4009.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΑΠΘ_ΚεΣυΨΥ

 

Διαβάστε Επίσης  ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός για τη Δομή "Βοήθεια στο σπίτι" της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!