Συμβάσεις με εκπαιδευτικό προσωπικό Α’ και Β’ εκπαίδευσης για τις ανάγκες του έργου «Ένταξη και Εκπαίδευση των Μουσουλμανόπαιδων»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 70/3/13795 και τίτλο «Ένταξη και Εκπαίδευση των Μουσουλμανόπαιδων», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο –ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και του οποίου Επιστημονική Υπεύθυνη έχει οριστεί η Καθηγήτρια του ΤΕΑΠΗ/ΕΚΠΑκα Θάλεια Δραγώνα, ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 681 ΑΚ επ. με εκπαιδευτικό προσωπικό πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατ’ ελάχιστο 30 άτομα ανάλογα με τις ανάγκες της πράξης, το οποίο θα απασχοληθεί στο έργο με Κ.Ε. 70/3/13795 και τίτλο «Ένταξη και Εκπαίδευση των Μουσουλμανόπαιδων», για την κάλυψη των αναγκών του ως άνω έργου. Η διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί θα καθορίζεται αναλόγως με τις ανάγκες της πράξης κατά το διάστημα υλοποίησης αυτής και έως τις 30/9/2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης εφόσον παραταθεί το έργο μέχρι τη λήξη του.

Η υποβολή υποψηφιότητας και τα συνυποβαλλόμενα με αυτήν έγγραφα υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ταχυδρομείου, ο οποίος θα αναγράφει στο εξωτερικό του την ακόλουθη ένδειξη:

Υποβολή Υποψηφιότητας κου /κας ……………….
στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. ……………..Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο με Κ.Ε. 70/3/13795.

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται με φυσική παρουσία στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (στην Χρ. Λαδά 6, Αθήνα, 7ος όροφος ή στην Πανεπιστημιούπολη, κτήριο ΤΥΠΑ ή στην Ιατρική Σχολή), είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Eιδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Χρήστου Λαδά 6, Αθήνα 105 61

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της υποψηφιότητας ορίζεται η ΔΕΥΤΕΡΑ, 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΕΚΠΑ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

 

Διαβάστε Επίσης  Κοινωνικός Λειτουργός στη Θεσσαλονίκη | Χαμόγελο του Παιδιού

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!