2 Επιστημονικοί Συνεργάτες ΠΕ Ανθρωπιστικών Σπουδών στο «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας-ΝΟΗΣΙΣ»

Το «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας-ΝΟΗΣΙΣ» προκηρύσσει την πρόσληψη δυο (2) επιστημονικών συνεργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»» και κωδικό MIS 5011051 και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Πρόκειται για δυο (2) θέσεις ειδικότητας ΠΕ Ανθρωπιστικών Σπουδών με αντικείμενο/α (παραδοτέα):

  1. Επικοινωνία με τις σχολικές μονάδες των ΕΠΑΛ (διοικητικά / τεχνικά θέματα)
  2. Προετοιμασία πρόσκλησης προς ΕΠΑΛ – Δημοσίευση
  3. Επιμέλεια πρότυπων εγγράφων υποβολής και οδηγίες συμπλήρωσης αυτών
  4. Επίλυση προβλημάτων επικοινωνίας – Ερωτήσεις και απαντήσεις προς ΕΠΑΛ
  5. Παραλαβή, ταξινόμηση και έλεγχος υποβληθέντων προτάσεων
  6. Παραλαβή και έλεγχος παραδοτέων – Προτάσεις βελτίωσης
  7. Διοργάνωση – υποστήριξη εκδηλώσεων / ημερίδων

Στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης, γίνονται αποδεκτοί οι τίτλοι ΠΕ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνιολογίας, Πολιτική Επιστήμης, Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι 29/9/2018, στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, 6ο χλμ. Θεσ/νίκης-Θέρμης, ΤΚ 570 01, Θέρμη, υπόψη Γραμματείας.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης ΕΠΙΚΟΙΝ» (όπως αυτός αναφέρεται στην σελίδα 1 της παρούσας). Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας_ΕΠΑΛ

 

Διαβάστε Επίσης  Development Coordinator – Major Gifts Fundraising @ ActionAid Hellas

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!