Ψυχολόγοι στο ΕΚΠΑ στο πλαίσιο του έργου «Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα στη διαταραχή του αυτιστικού φάσματος»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 14146 και τίτλο «Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα στη διαταραχή του αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ): Κλινική εικόνα, αξιολόγηση & θεραπευτικές στρατηγικές σε όλο το φάσμα της ζωής», το οποίο χρηματοδοτείται με έσοδα από δίδακτρα – σεμινάρια, και του οποίου Επιστημονική Υπεύθυνη έχει οριστεί η κα Αικατερίνη Παπανικολάου, ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 681 ΑΚ επ. με δύο (2) εξωτερικούς συνεργάτες, για την κάλυψη των αναγκών του ως άνω έργου. Η σύμβαση που θα συναφθεί υπολογίζεται να έχει διάρκεια από την υπογραφή αυτής έως την ημερομηνία λήξης του προγράμματος, ήτοι 31.12.2018.

Η πρόταση και τα συνυποβαλλόμενα με αυτή έγγραφα υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ταχυδρομείου, ο οποίος θα αναγράφει στο εξωτερικό του την ακόλουθη ένδειξη:

Πρόταση κου /κας ……………….
στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 052121/2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο με Κ.Ε. 14146

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται με φυσική παρουσία στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (στην Χρ. Λαδά 6, Αθήνα, 7ος όροφος ή στην Πανεπιστημιούπολη, κτήριο ΤΥΠΑ ή στην Ιατρική Σχολή), είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση :

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Eιδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Χρήστου Λαδά 6, Αθήνα 105 61

 

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 19η Οκτωβρίου 2018.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ_ΕΚΠΑ

 

Διαβάστε Επίσης  Κοινωνικός Λειτουργός στη Θεσσαλονίκη | Χαμόγελο του Παιδιού

 

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!