Ψυχολόγος στην Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης

Η Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ,  ανακοινώνει την πρόθεσή να προχωρήσει σε σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο για την κάλυψη των αναγκών του έργου με τίτλο «Ενισχύοντας την αυτονομία των ανθρώπων με μειωμένη όραση μέσω μηχανικής όρασης και ακουστικής επικοινωνίας (e-Όραση)», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» – ΕΣΠΑ 2014-2020» και ειδικότερα με πτυχιούχο του Τμήματος Ψυχολογίας Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου της αλλοδαπής.

Περιγραφή των κυρίων αντικειμένων της θέσης εργασίας:

  1. Πραγματοποίηση συναντήσεων εργασίας με ομάδες χρηστών
  2. Προετοιμασία και πραγματοποίηση συνεντεύξεων και ερωτηματολογίων για την καταγραφή των αναγκών των χρηστών
  3. Σύνταξη τελικής Έκθεσης για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και την καταγραφή των αποτελεσμάτων που προέκυψαν

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τα ελάχιστα υποχρεωτικά δικαιολογητικά (Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Βιογραφικό με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του/της εμπειρίας, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων – Πτυχία, Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης κλπ.) συνοδευόμενα από την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, εντός αποκλειστικής προθεσμίας που αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα www.thessaloniki/math και έως την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018 (16/10/2018) και ώρα 14:00 στα γραφεία της ΜΑΘ ΑΕΕ/ΟΤΑ επί της οδού Β. Γεωργίου Α΄ αριθμός 1, 1ος όροφος, γραφείο 106Α.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Διαβάστε Επίσης  3 Εξωτερικοί Συνεργάτες στο ΤΕΙ ΑΜΘ για διδασκαλία στα πλαίσια του ΔΠΜΣ “MSc στην Διδακτική, Παιδαγωγική και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών”

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!