Ένα άτομο ΠΕ Ανθρωπιστικών Επιστημών με Μεταπτυχιακό στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό στο Χαροκόπειο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4485/2017 και την απόφαση της συνεδρίασης υπ’ αριθ. 25/18-10-2018 της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με τίτλο: «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» και κεντρικό κωδικό ΚΕ 30000, το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους, ενδιαφέρεται για την επιλογή και απασχόληση ενός (1) ατόμου, με σύμβαση έργου με σκοπό την υποστήριξη των επί μέρους λειτουργιών του ανωτέρω προγράμματος. Το προβλεπόμενο ποσό της Πρόσκλησης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των Κύκλων με ΚΕ 30003, ΚΕ 33008 και ΚΕ 33009. Πιο συγκεκριμένα, ζητείται: ένα (1) άτομο κάτοχος πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Ανθρωπιστικών Επιστημών με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών.

Αναλυτικότερα, στα πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος απαιτούνται τα εξής:

Θέση 1: Ένα (1) άτομο ΠΕ Ανθρωπιστικών Επιστημών με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Να είναι κάτοχος πτυχίου ΠΕ Ανθρωπιστικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ),
  • Να είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ) σχετικού με το αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), δηλαδή με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό,
  • Να έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας,
  • Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μήνες σε οργάνωση και υποστήριξη Πρακτικών Ασκήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών,
  • Να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μήνες σε εκπαιδευτικό συντονισμό και διοικητική υποστήριξη ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή ερευνητικών έργων,
  • Να έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ,
  • Οι άρρενες να έχουν τακτοποιημένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους με οποιοδήποτε τρόπο αρκεί να περιέλθουν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (το οποίο λειτουργεί από 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.- από Δευτέρα έως Παρασκευή – Ελ. Βενιζέλου 70, 176 71 Καλλιθέα) το αργότερο μέχρι και τις 14/12/2018 και ώρα 12:00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κα. Μαρία Μαλλίδου, από 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.- από Δευτέρα έως Παρασκευή- Ελ. Βενιζέλου 70, 17671 Καλλιθέα και στο τηλ. 210-9549265.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

 

Διαβάστε Επίσης  Διερμηνέας Γαλλικών στην ΑΡΣΙΣ

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!