Ένα άτομο ΠΕ Διοικητικών ή Οικονομικών ή Κοινωνικών Επιστημών στο Χαροκόπειο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4485/2017 και την απόφαση της συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 28/15-11-2018 της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «ERASMUS+ ΚΑ1.2018 ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (έργο κλασικής κινητικότητας ΚΑ103) και Κ.Ε. 9-18, ενδιαφέρεται για την επιλογή και συνεργασία με ένα (1) άτομο με σύμβαση έργου με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του ανωτέρω προγράμματος. Η θέση αφορά στην υλοποίηση και επιστημονική υποστήριξη της κινητικότητας των φοιτητών και του προσωπικού του Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ 1.2018 με ΚΕ 9-18. Πιο συγκεκριμένα, ζητείται ένας (1) κάτοχος πτυχίου κατηγορίας ΠΕ Διοικητικών ή Οικονομικών Ή Κοινωνικών Επιστημών.

Θέση 1: Ένα (1) άτομο ΠΕ Διοικητικών ή Οικονομικών ή Κοινωνικών Επιστημών

  • Πτυχιούχος ΠΕ Διοικητικών ή Οικονομικών ή Κοινωνικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ),
  • Πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,
  • Πιστοποιημένη καλή γνώση χειρισμού Η/Υ,
  • Οι άρρενες να έχουν τακτοποιημένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Συνεκτιμάται:

  • Η κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ) σε θέματα Διοίκησης (Δημόσια Διοίκηση ή /και Διοίκηση Επιχειρήσεων),
  • Η αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε θέση υποστήριξης διοικητικού έργου,
  • Η πρότερη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης,
  • Η πολύ καλή γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας,
  • Κάθε άλλο προσόν που μπορεί να συνεκτιμηθεί στην επιλογή για την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους με οποιοδήποτε τρόπο αρκεί να περιέλθουν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (το οποίο λειτουργεί από 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.- από Δευτέρα έως Παρασκευή – Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 176 71, Καλλιθέα) το αργότερο μέχρι και τις 14/12/2018 και ώρα 12:00 μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Μ. Μαλλίδου, από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ, Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 176 76, Καλλιθέα και στο τηλ. 210-9549265.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

 

Διαβάστε Επίσης  ΑΡΣΙΣ: Θέσεις εργασίας στο πλαίσιο του έργου “ΩΡΙΩΝ”

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!