Διερμηνέας Νοηματικής στο πλαίσιο του έργου «Κοινωνική μέριμνα φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κοινωνική μέριμνα φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Αγοραστό Θεόδωρο , καθηγητή Ιατρικής ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα έως τις 20/06/2020 ημερομηνία λήξης του έργου (και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής) το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 34.720,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων).

1 άτομο / Διερμηνέας Νοηματικής / έως 20.06.2020 / έως 34.720,00 €

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου που συμβάλλει στην υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 4 με τίτλο «Βελτίωση/ενίσχυση υποδομών προσβασιμότητας ΑΜΕΑ», περιλαμβάνει:

  • Την παροχή διερμηνείας από και προς την Ελληνική Νοηματική γλώσσα σε φοιτητές και φοιτήτριες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην επικοινωνία τους με το διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου
  • Την παροχή διερμηνείας από και προς την Ελληνική Νοηματική γλώσσα σε φοιτητές και φοιτήτριες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην επικοινωνία τους με το εκπαιδευτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου
  • Τη διοργάνωση και πραγματοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων με θέμα την προσβασιμότητα των φοιτητών και φοιτητριών με ακουστική αναπηρία
  • Τη συνεργασία με την Επιτροπή Υγείας για την εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής
  • Την υποβολή έκθεσης πεπραγμένων με τη λήξη της σύμβασης

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  • Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας στη Διερμηνεία Ελληνικής Νοηματικής γλώσσας

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  • Επαγγελματική εμπειρία στην εξυπηρέτηση ατόμων με ακουστική αναπηρία.
  • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση:  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης Κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή, 1ος όροφος Πανεπιστημιούπολη 54124 Θεσσαλονίκη υπόψη γραμματείας Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Μηχανοργάνωσης, έως τις 23/11/2018 και ώρα 3 μ.μ. και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης.

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 995360, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310- 994009,994082, 994026.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΘ_ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ

 

Διαβάστε Επίσης  Communication & Fundraising Director @ Médecins Sans Frontières (MSF) / Greece

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!