Δύο Συμβάσεις Εργασίας για τις ανάγκες του Έργου «Εκπαίδευση Επιμορφωτών Β’ Επιπέδου ΤΠΕ (ΠΑΚΕ)» | ΑΣΠΑΙΤΕ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) προτίθεται να συνάψει συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Έργου «Εκπαίδευση Επιμορφωτών Β’ Επιπέδου ΤΠΕ (ΠΑΚΕ)» (εφεξής «το Έργο») στην Αθήνα, και, σύμφωνα με την αριθ. 42/14-11-2018 (Θ. 5.3) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και την αριθ. πρωτ. 15251/2018 [ΑΔΑ: ΩΠΡ846Ψ8ΧΙ-404] Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση, ως εξής:

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει πρόταση μόνο για μία (1) θέση. Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα ανά θέση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την πρότασή τους σε σφραγισμένο φάκελο. Η υποβολή των προτάσεων μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς (συστημένη επιστολή) ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. καθημερινά 9:00-15:00 έως και τις 15/12/2018. Αντικατάσταση, διόρθωση ή συμπλήρωση της πρότασης επιτρέπεται μόνο κατά το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΑΣΠΑΙΤΕ

 

Διαβάστε Επίσης  Private Sector Partnerships Officer at GENERATION 2.0 RED

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!