20 Εξωτερικοί Συνεργάτες στο ΕΚΠΑ στο πλαίσιο του έργου «Συμπληρωματική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση E-learning»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Συμπληρωματική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση e-learning», ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 681 ΑΚ επ. με είκοσι άτομα (20) Εξωτερικούς Συνεργάτες. 

Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια ενός (1) μηνός και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι δύο χρόνια.

Ειδικότητες: 

 1. Εξωτερικός συνεργάτης ΠΕ/ΤΕ για τη διοικητική υποστήριξη των προγραμμάτων Συμπληρωματικής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning
 2. Εξωτερικός συνεργάτης ΠΕ/ΤΕ για τη διοικητική υποστήριξη των προγραμμάτων Συμπληρωματικής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και ειδικά για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας ELearning.
 3. Εξωτερικός συνεργάτης ΠΕ/ΤΕ για τη διοικητική υποστήριξη των προγραμμάτων Συμπληρωματικής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning
 4. Εξωτερικός συνεργάτης ΠΕ/ΤΕ για τη διοικητική υποστήριξη των προγραμμάτων Συμπληρωματικής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning
 5. Εξωτερικός συνεργάτης ΠΕ/ΤΕ για τη διοικητική υποστήριξη των προγραμμάτων Συμπληρωματικής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning και ειδικά για παραγωγή, επιμέλεια και έλεγχο εκπαιδευτικού υλικού των ELearning Προγραμμάτων
 6. Εξωτερικός συνεργάτης ΠΕ/ΤΕ για τη διοικητική υποστήριξη των προγραμμάτων Συμπληρωματικής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning και ειδικά για παραγωγή, επιμέλεια και έλεγχο εκπαιδευτικού υλικού των ELearning Προγραμμάτων.
 7. Εξωτερικός συνεργάτης ΠΕ/ΤΕ για τη διοικητική υποστήριξη των προγραμμάτων Συμπληρωματικής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning και ειδικά για λογιστική υποστήριξη των προγραμμάτων Elearning
 8. Εξωτερικός συνεργάτης ΤΕ για τη γραφιστική υποστήριξη των Προγραμμάτων Συμπληρωματικής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ε-Learning
 9. Εξωτερικός συνεργάτης ΤΕ για τη γραφιστική υποστήριξη των Προγραμμάτων Συμπληρωματικής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ε-Learning
 10. Εξωτερικός συνεργάτης ΔΕ για την ανάπτυξη ηλεκτρονικού υλικού των Προγραμμάτων Συμπληρωματικής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-learning
 11. Εξωτερικός συνεργάτης ΠΕ/ ΤΕ για την τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας των Προγραμμάτων Συμπληρωματικής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ε -Learning
 12. Εξωτερικός συνεργάτης ΔΕ για την προώθηση μέσω Μηχανής Αναζήτησης google των προγραμμάτων Συμπληρωματικής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
 13. Εξωτερικός συνεργάτης ΔΕ για τη διοικητική υποστήριξη των Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-learning
 14. Εξωτερικός συνεργάτης ΠΕ /ΤΕ  για την επιμέλεια εικόνας και πολυμ επιμέλεια εικόνας και πολυμ επιμέλεια εικόνας και πολυμ επιμέλεια εικόνας και πολυμ επιμέλεια εικόνας και πολυμ επιμέλεια εικόνας και πολυμεσικού υλικού των Προγραμμάτων Συμπληρωματικής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-learning
 15. Εξωτερικός συνεργάτης ΔΕ για την τεχνική υποστήριξη πληροφοριακού συστήματος αποστολής ηλεκτρονικών ενημερώσεων των Προγραμμάτων Συμπληρωματικής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ε -Learning
 16. Εξωτερικός συνεργάτης ΠΕ/ΤΕ για τη διοικητική υποστήριξη των προγραμμάτων Συμπληρωματικής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning
 17. Εξωτερικός συνεργάτης ΠΕ/ΤΕ για τη διοικητική υποστήριξη των προγραμμάτων Συμπληρωματικής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning για την ανάπτυξη εταιρικών προγραμμάτων επιμόρφωσης
 18. Εξωτερικός συνεργάτης ΠΕ/ΤΕ για τη διοικητική υποστήριξη των προγραμμάτων Συμπληρωματικής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning
 19. Εξωτερικός συνεργάτης ΔΕ για την διοικητική υποστήριξη των Προγραμμάτων Συμπληρωματικής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ε -Learning
 20. Εξωτερικός συνεργάτης ΠΕ/ΤΕ για τη διοικητική υποστήριξη των προγραμμάτων Συμπληρωματικής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning

 

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται με φυσική παρουσία στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (στην Χρ. Λαδά 6, Αθήνα, 7ος όροφος ή στην Πανεπιστημιούπολη, κτήριο ΤΥΠΑ ή στην Ιατρική Σχολή), είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Eιδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Χρήστου Λαδά 6, Αθήνα 105 61

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 10η Δεκεμβρίου 2018.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑ_Συμπληρωματική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση E-learning

 

Διαβάστε Επίσης  Τοπική συντονίστρια Λέσβου | Κέντρο ΔΙΟΤΙΜΑ

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!