2 Κοινωνικοί Επιστήμονες στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Λάρισας (πρόγραμμα ESTIA)

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχειρήση Λάρισας (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.) ανακοινώνει την πρόθεση να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου, δύο (2) ατόμων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης για την Ένταξη και τη Στέγαση – ESTIA χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2019.

• Δύο (2) Κοινωνικοί Επιστήμονες

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά και ειδικά) των προκηρυσσόμενων θέσεων όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) και έχουν ενημερωθεί για την Περιγραφή θέσεων – καθηκόντων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’) της παρούσας Ανακοίνωσης, καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση (Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο των αιτήσεων α) στην ΔΗ.Κ.Ε.Λ.  β) στον δικτυακό τόπο του Δήμου Λαρισαίων) και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗ.Κ.Ε.Λ
ΗΠΕΙΡΟΥ 96 – 98
ΤΚ 41223, ΛΑΡΙΣΑ

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 14/01/19 έως και 23/01/2019 και ώρα 15:00 μ.μ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΔΗΚΕΛ

 

 

Διαβάστε Επίσης  Θέση εργασίας Δικηγόρου στη ΜΕΤΑδραση

 

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!