Κλινικός Ψυχολόγος/ Παιδοψυχολόγος στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Ανάπτυξη Ευφυών Πολυεπίπεδων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εξειδικευμένων Αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης για την Εξατομικευμένη Αντιμετώπιση της Παιδικής και Εφηβικής Παχυσαρκίας», με κωδικό έργου «Τ1ΕΔΚ-01386» και ακρωνύμιο «PEDOBESITY», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) και από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο της Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με επιστημονική υπεύθυνη εκ μέρους του IIBEAA την κ. Ευαγγελία Χαρμανδάρη, Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκηρύσσει την κάτωθι θέση εξωτερικού συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, που θα συμμετάσχει στην υλοποίηση του προαναφερθέντος προγράμματος:

Μία (1) θέση αποκλειστικής απασχόλησης εξωτερικού συνεργάτη
ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ / ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

 

Αντικείμενο έργου:
Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η συνέχιση της καταγραφής, η πρόληψη, η εξατομικευμένη αντιμετώπιση και η διαχρονική παρακολούθηση όλων των παιδιών και εφήβων με υπερβαρότητα ή/και παχυσαρκία από την γέννηση μέχρι και την ενηλικίωση στην Ελλάδα με χρήση ευφυών πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων υποστήριξης εξατομικευμένων αποφάσεων. Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν καινοτόμες τεχνολογίες σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες υποδομές και ανθρώπινους πόρους της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, καθώς και με την ενίσχυση του προσωπικού που παρέχει τις παραπάνω υπηρεσίες στο Ιατρείο Αντιμετώπισης Αυξημένου Βάρους Σώματος, το οποίο λειτουργεί καθημερινά στη Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Νοσοκομείο Παίδων ”Η Αγία Σοφία“.

Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Ψυχολογίας
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε Κλινική Ψυχολογία
  • Εργασιακή εμπειρία ως Κλινικός Ψυχολόγος
  • Ερευνητική εμπειρία σε έργα/προγράμματα σχετικά με την αντιμετώπιση παιδιών και εφήβων με υπερβαρότητα ή παχυσαρκία ή ενδοκρινολογικά προβλήματα
  • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται μέχρι και τις 22/2/2019 να επισυνάψουν/καταθέσουν τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο με τους εξής τρόπους:
Α) να τα αποστείλουν με email στην διεύθυνση jobs@bioacademy.gr και με θέμα «PEDOBESITY – Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ.πρωτ. ……/ ……-…..-2019)», ή
Β) να τα καταθέσουν αυτοπροσώπως (ώρες γραφείου 9.30-16.30) στην Γραμματεία του Ιδρύματος ή
Γ) να τα αποστείλουν με την υπηρεσία της ταχυμεταφοράς (courier) σε φάκελο με την ένδειξη «PEDOBESITY – Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ.πρωτ. ……/ ……-…..-2019)», στη διεύθυνση: Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. , Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων, Σωρανού του Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ_ΙΙΒΕΑΑ

 

Διαβάστε Επίσης  Διερμηνέας/Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής Αραβικών στην Κάριτας Ελλάς

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!