Ψυχολόγος στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας

Περιγραφή θέσης

Για την επιτυχή υλοποίηση του Έργου, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, προτίθεται να προβεί σε σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, για μία (1) θέση Ψυχολόγου και καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους να υποβάλουν αίτηση ως ακολούθως:

ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

 • Ψυχολόγος, 1 άτομο – Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Διαβάστε Επίσης  Επόπτης Ομάδας στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

 Προσόντα που απαιτούνται
1. Ψυχολόγος, (1 άτομο)

 • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ – Ψυχολογίας
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Εμπειρία με την ομάδα στόχου τουλάχιστον ενός έτους
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ

Συνοπτική περιγραφή καθηκόντων:

 •  Εκτίμηση της ψυχολογικής κατάστασης των ωφελουμένων
 •  Συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων για την ενημέρωση
 •  Πραγματοποίηση ομαδικών και ατομικών συνεδριών για την ψυχολογική υποστήριξη των ωφελουμένων, την επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια φιλοξενίας και τη συναισθηματική τους ανατροφοδότηση
 •  Σχεδιασμός και προγραμματισμός για την ανάπτυξη ομαδικών δραστηριοτήτων για την δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου σε συνεργασία με το προσωπικό που εμπλέκεται στις εν λόγω δραστηριότητες
 •  Διευκόλυνση της διασύνδεσης των ωφελούμενων παιδιών με την τοπική κοινότητα, μέσω ενεργειών και δράσεων τόσο για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας

Σημείωση: Η καλή γνώση χειρισμού προγραμμάτων Η/Υ και διαδικτύου μπορεί να πιστοποιηθεί και με δικαιολογητικό από επαγγελματική εμπειρία, βεβαιώσεις από εκπαιδευτικούς φορείς. Όταν ζητείται πιστοποιημένη γνώση απαιτείται η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού. Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα υποβολής του υποψηφίου σε δοκιμασία ελέγχου.

Διαβάστε Επίσης  Συντονιστής/ρια Προγραμμάτων Εθελοντικής Εργασίας - WorkCamps στην έλιξ

Προαπαιτούμενα δικαιολογητικά

 • Για τις όλες τις ανωτέρω θέσεις απαιτούνται:
 •  Πτυχίο & Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος
 •  Κατάθεση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου, με το οποίο αποδεικνύεται ότι ο υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που δεν επιτρέπει την ανάληψη των καθηκόντων π.χ. κακούργημα ή πλημμέλημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, καθώς και αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης, αρπαγής ανηλίκου, ακούσιας απαγωγής, προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, αποπλάνησης παιδιών, κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια, πορνογραφίας ανηλίκων, προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους, μαστροπείας, εκμετάλλευσης πόρνης, ασέλγειας σε ανήλικο έναντι αμοιβής, και εκβίασης, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4375/2016.
 • Στη φάση κατάθεσης του φακέλου υποψηφιότητας, μπορεί να συμπεριληφθεί αντί για πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου με την οποία να βεβαιώνει τα ανωτέρω. Επίσης να αναφέρεται σε αυτή, ότι στην περίπτωση που επιλεγεί για τη συγκεκριμένη θέση θα προσκομίσει πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.
 •  Δύο (2) συστατικές επιστολές σε σφραγισμένο φάκελο έκαστη
 •  Βιογραφικό σημείωμα

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θεωρούνται προαπαιτούμενα προκειμένου η αίτηση υποψηφιότητας να θεωρηθεί έγκυρη. Η έλλειψη έστω και ενός εκ των ανωτέρω συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου από τη διαδικασία αξιολόγησης

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικά στα γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού: Λυκαβηττού 1, Τ.Κ. 106 72, Αθήνα, (Υπηρεσία Πρωτοκόλλου, 6ος Όροφος), Υπόψη Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας, από 15/3/2019 έως και 2/4/2019, από 9.00 έως 14.30.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε Επίσης  ΠΕ Επιστήμονας-Ερευνητής/Project Administrator στο ΕΚΠΑ

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!