Υποσυντονιστής Κέντρων Κοινωνικής Ένταξης στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες | Αθήνα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 10_04_2019
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ                   Υποσυντονιστής Κέντρων Κοινωνικής Ένταξης
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  Αθήνα

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί Σωματείο αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό. Περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων,  στα Μητρώα των αρμόδιων Υπουργείων, έχει Συμβουλευτική Ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC) και είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Περισσότερα για τον Οργανισμό, το Όραμα και την Αποστολή του μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα http://www.gcr.gr/index.php/en/

Το Ε.Σ.Π. προκηρύσσει μία (1) θέση Υποσυντονιστή Κέντρων Κοινωνικής Ένταξης  στην Αθήνα που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων. Η παραπάνω θέση θα αναφέρεται στον Συντονιστή της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Ε.Σ.Π.

 

Αρμοδιότητες

 • Παροχή συνεχούς υποστήριξης και διαχείριση (επίβλεψη και συντονισμός) της ομάδας έργου και διασφάλιση της ποιότητας της παρέμβασης. Η ομάδα έργου αποτελείται από εκπαιδευτικούς, εργασιακούς συμβούλους, διερμηνείς, υπάλληλους δημιουργικής απασχόλησης κ.α.
 • Σύνταξη αναφορών ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος (σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση).
 • Παρακολούθηση,αξιολόγηση και προτάσεις σχετικά με τη πορεία υλοποίησης του έργου.
 • Ανάπτυξη και διατήρηση επωφελών σχέσεων εργασίας με τους άλλους φορείς υλοποίησης του προγράμματος.
 • Συμμετοχή και εκπροσώπηση του φορέα σε ομάδας εργασίας σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου.
 • Συνεργασία με τα άλλα τμήματα και τις υπηρεσίες του Ε.Σ.Π. (νομικής υπηρεσίας, διερμηνέων, τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, προμηθειών, διοίκησης κ.α.).

 

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών ή Παιδαγωγικών επιστημών.
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση ή σε θέση διοίκησης
 • Εμπειρία στο συντονισμό ομάδων, κατά προτίμηση σε διεπιστημονική ομάδα
 • Εμπειρία και εξοικείωση σε διαπολιτισμικά πλαίσια εργασίας (προτίμηση στο πεδίο της προσφυγικής κρίσης).
 • Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον (ρυθμών και εργασιακού φόρτου – τήρηση χρονοδιαγραμμάτων).
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Lower ή ισότιμης διαβάθμισης
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (επεξεργασία κειμένου και υπολογιστικού φύλλου, γνώση και χρήση διαδικτύου)
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών για τη διαχείριση δυσκολιών που συναντά στην καθημερινή εργασία

 

Επιθυμητά προσόντα

 • Γνώση και εμπειρία στη διδασκαλία Ελληνικών ώς δεύτερη/ξένη γλώσσα καθώς στην εργασιακή συμβουλευτική
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε Μ.Κ.Ο

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (προαιρετικά) εδώ με θέμα: ΥΠΟΚ_100419

Λόγω του μεγάλου όγκου βιογραφικών, σε περίπτωση μη επιλογής, η Οργάνωση δεν θα μπορέσει να ενημερώσει όλους τους υποψηφίους.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30/04/2019 (Λόγω άμεσης ανάγκης κάλυψης της θέσης, ενδέχεται η διαδικασία επιλογής να εκκινήσει πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βιογραφικών).

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι οι υποψήφιοι για θέση εργασίας αντιμετωπίζονται ανεξαρτήτου ηλικίας, αναπηρίας, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού.

Διαβάστε Επίσης  Κέντρο ΔΙΟΤΙΜΑ | Υπεύθυνος/η οικονομικής διαχείρισης προγραμμάτων

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!