3 Ψυχολόγοι, 2 Εκπαιδευτικοί και 1 Κοινωνικός Λειτουργός για το έργο «Ένταξη και εκπαίδευση παιδιών Ρομά στις περιφέρειες Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» του ΑΠΘ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ένταξη και εκπαίδευση παιδιών Ρομά στις περιφέρειες Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» MIS 5001369 ΥΠΟΕΡΓΟ 7, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Ευαγγελία Τρέσσου, ομότιμη καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε επτά (7) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου έως τις 31/8/2019 (ημερομηνία λήξης του έργου) και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού το παρακάτω έργο με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 25.149,45 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων).

2 άτομα / Εκπαιδευτικοί / έως 6.337,8€ (έως 3.168,9€ ανά άτομο) / έως 30.6.2019

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (Α2)

Τόπος Απασχόλησης: Καβάλα

Δύο (2) άτομα για ενισχυτικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε παιδιά Ρομά όλων των τάξεων για την κάλυψη γνωστικών/γλωσσικών κενών και την ενίσχυση της φοίτησης και της προόδου τους σε
κάθε τάξη στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Καβάλα). Το αντικείμενο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 2 «Παρεμβάσεις για τη σχολική ένταξη και την υποστήριξη της τακτικής φοίτησης».

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Πτυχίο Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής
 • Διδακτική εμπειρία σε Προγράμματα/Δομές για την κοινωνική και εκπαιδευτική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων: πρόσφυγες, παλιννοστούντες, μετανάστες, Ρομά, μουσουλμανόπαιδες
 • Σεμινάρια-επιμορφώσεις σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
 • Εντοπιότητα (Καβάλα)

3 άτομα / Ψυχολόγοι / έως 11.286,99 € ( έως 3.762,33€ ανά άτομο) / έως 30.06.2019

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (Γ2)

Τόπος Απασχόλησης: Ροδόπη – Ξάνθη – Έβρος

Τρία (3) άτομα για παρεμβάσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στην κοινότητα και στα σχολεία στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Ξάνθη, Ροδόπη, Έβρος). Το αντικείμενο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 4 «Εφαρμογή παρεμβατικών προγραμμάτων πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης σχολικής ψυχολογίας, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης των στελεχών εκπαίδευσης-υποστηρικτικές δράσεις με διαμεσολαβητές».

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 • Πτυχίο Τμήματος Ψυχολογίας Πανεπιστημίου
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές
 • Πιστοποιημένη ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε συμβουλευτική ή ψυχοθεραπεία
 • Επαγγελματική εμπειρία ψυχοκοινωνικής στήριξης σε Προγράμματα/Δομές για την κοινωνική και εκπαιδευτική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων: πρόσφυγες, παλιννοστούντες, μετανάστες, Ρομά, μουσουλμανόπαιδες
 • Εντοπιότητα (Ροδόπη/ Ξάνθη/ Έβρος)

1 άτομο/ Κοινωνικός Λειτουργός/ έως 3.762,33 €/ έως 30.6.2019

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (Δ2)

Τόπος Απασχόλησης: Ροδόπη – Ξάνθη

Ένα (1) άτομο για παρεμβάσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στην κοινότητα και στα σχολεία στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Ροδόπη – Ξάνθη). Το αντικείμενο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 4 «Εφαρμογή παρεμβατικών προγραμμάτων πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης σχολικής ψυχολογίας, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης των στελεχών εκπαίδευσης-υποστηρικτικές δράσεις με διαμεσολαβητές».

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 • Πτυχίο Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ)
 •  Άδεια άσκησης επαγγέλματος

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές
 • Επαγγελματική εμπειρία ψυχοκοινωνικής στήριξης σε Προγράμματα/Δομές για την κοινωνική και εκπαιδευτική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων: πρόσφυγες, παλιννοστούντες, μετανάστες, Ρομά, μουσουλμανόπαιδες
 • Εντοπιότητα (Ροδόπη/ Ξάνθη)

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου, Πύργος Παιδαγωγικής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ, 2ος Όροφος, Τ.Κ. 56124, Θεσσαλονίκη, τις ώρες 09:00 έως 12:00 έως τις 03/05/2019 και ώρα 12:00 και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος του Επιστημονικώς Υπευθύνου του έργου.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΑΠΘ

 

Διαβάστε Επίσης  Service Access Assistant/ Interpreters – Kurmanji/ Sorani and Farsi/Dari @ Terre des hommes / Greece

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!