Κάλυψη θέσεων Συμβούλων Α’ και Συμβούλων Β’ στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με αποσπάσεις εκπαιδευτικών

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής καλεί όσους/ες μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς της δημόσια εκπαίδευσης έχουν τα τυπικά προσόντα, όπως περιγράφονται παρακάτω, να καταθέσουν αίτηση. Οι αποσπασμένοι θα λαμβάνουν τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές της οργανικής τους θέσης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησης τους σε συνδυασμό με το άρθρο 63 παρ. 11 του ν. 4547/2018.

Οι θέσεις των Συμβούλων Α  κατανέμονται ως εξής: 

Οι υποψήφιοι για τις άνω θέσεις θα κριθούν βάσει των κριτηρίων, τα οποία προβλέπονται ως υποχρεωτικά, από τον ν. 3966/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και είναι τα εξής: 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επισκεφτούν την ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΙΕΠ, (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php), να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν πλήρως και με τον προσήκοντα τρόπο το προσωπικό τους προφίλ και στη συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες, να υποβάλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία που επικαλούνται, π.χ. τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας  κ.λπ., όλα σε ηλεκτρονική μορφή. Το παράρτημα αναφέρει το είδος των δικαιολογητικών που γίνονται αποδεκτά. 

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού ως ανωτέρω και μόνο ηλεκτρονικά, και θα είναι ανοικτή από 15/5/2019 και ώρα 13:00 έως τις 31/5/2019 και ώρα 13:00.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Διαβάστε Επίσης  147 Διοικητικοί Υπάλληλοι στα Θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!