Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι και Εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο του έργου «Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 681 ΑΚ επ. με Εξωτερικούς Συνεργάτες, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο έργο με τίτλο «Ένταξη και Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» (MIS 5001369, Υποέργα 1 έως 5) και Κ.Ε. 70/03/13994, 13995, 13996,13997 & 13998, για την κάλυψη των αναγκών του ως άνω έργου.

Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια μέχρι 31/8/2019 και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου σε περίπτωση που αυτό παραταθεί.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 24η/05/2019

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις, οι οποίες έχουν παραληφθεί και λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, έως την άνω ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο παράδοσης των προτάσεων που υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΑΙΤΗΣΗ_ΕΡΓΟ_ΕΝΤΑΞΗ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ_ΠΑΙΔΙΩΝ_ΡΟΜΑ

 

Διαβάστε Επίσης  Υπεύθυνος/η Δομής Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Αλεξάνδρεια) στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!