ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός στο Δήμο Κέρκυρας

Ο Δήμος Κέρκυρας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Κέρκυρας, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Υποστήριξη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου για Κοινωνικές Δράσεις», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κέρκυρας, Μαράσλειο Μέγαρο, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6Α , 49100 Κέρκυρα απευθύνοντας την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Αικατερίνης Κοτινά, (τηλ. επικοινωνίας: 26613 627 76) ή κας Ελισάβετ Κωτίτσα (τηλ. επικοινωνίας: 26613 627 74).

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έως 18/6/2019. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

Διαβάστε Επίσης  Θέση Κοινωνικού Λειτουργού στην αμυμώνη

 

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!