Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αξιολογεί τις προσπάθειες της ΕΕ για μείωση της παιδικής φτώχειας

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί επί του παρόντος έλεγχο, προκειμένου να αξιολογήσει κατά πόσον η δράση της ΕΕ συμβάλλει στη μείωση της παιδικής φτώχειας στα κράτη μέλη. Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές θα αναλύσουν την αποτελεσματικότητα της πολιτικής που ακολουθεί η ΕΕ, καθώς και της σχετικής χρηματοδότησής της, για την υποστήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών με στόχο τη μείωση της παιδικής φτώχειας.

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, σχεδόν 24 εκατομμύρια παιδιά στην ΕΕ, ηλικίας κάτω των 18 ετών, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτό σημαίνει ότι διαβιούν σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες τρεις καταστάσεις:

  • κίνδυνο εισοδηματικής φτώχειας,
  • σοβαρή υλική στέρηση ή
  • πολύ χαμηλή ένταση εργασίας.

Η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Επιπλέον, το συγκεκριμένο ζήτημα της παιδικής φτώχειας αποτελεί προτεραιότητα του πολιτικού προγράμματος της ΕΕ, έπειτα από την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την υλοποίηση, την περίοδο 2021-2027, της πρωτοβουλίας «Εγγύηση για τα Παιδιά».

Οι ελεγκτές δημοσίευσαν δελτίο ελέγχου για την αντίδραση της ΕΕ στο πρόβλημα της παιδικής φτώχειας. Τα δελτία ελέγχου παρέχουν πληροφορίες σχετικά με ελεγκτικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Στόχος τους είναι να χρησιμεύουν ως πηγή πληροφόρησης για όσους ενδιαφέρονται για την πολιτική ή τα προγράμματα που αποτελούν αντικείμενο του ελέγχου.

«Η φτώχεια είναι μια πραγματικότητα για σχεδόν ένα στα τέσσερα παιδιά στην ΕΕ. Σχετικά χαμηλού κόστους επενδύσεις κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας μπορούν να αποφέρουν οφέλη για μια ζωή, όχι μόνο για τα συγκεκριμένα άτομα, αλλά και για την κοινωνία και την οικονομία στο σύνολό τους», δήλωσε ο Tony Murphy, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για τον έλεγχο.

«Στα συμπεράσματα και τις συστάσεις του ελέγχου μας θα αξιολογείται ο τρόπος με τον οποίο οι πρωτοβουλίες και η χρηματοδότηση της ΕΕ υποστηρίζουν τα κράτη μέλη στην αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας

Η αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών, ωστόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβάλλει σημαντικά εν προκειμένω, συμπληρώνοντας και υποστηρίζοντας τις εθνικές δράσεις για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας. Οι πρωτοβουλίες και τα μέσα πολιτικής της ΕΕ περιλαμβάνουν τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, καθώς και τη σύσταση με τίτλο «Επένδυση στα παιδιά».

Επιπροσθέτως, η ΕΕ διαθέτει χρηματοδότηση για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας, κυρίως μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Στο πλαίσιο του ελέγχου θα αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο η Επιτροπή αντιμετωπίζει την παιδική φτώχεια την περίοδο 2014-2020. Για τον σκοπό αυτό, οι ελεγκτές θα εξετάσουν τη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα των εξής:

  • της υποστήριξης που παρέχει η Επιτροπή για τη μείωση της παιδικής φτώχειας στην ΕΕ μέσω των διαθέσιμων μηχανισμών·
  • της συνεισφοράς της Επιτροπής στις προσπάθειες των κρατών μελών να αντιμετωπίσουν την παιδική φτώχεια μέσω της χρηματοδότησης της ΕΕ.

 

Πηγή: eca.europa.eu

 

Διαβάστε Επίσης  Μέτρα πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και ευάλωτες ομάδες πληθυσμού

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!