Συνεργάτης/ιδα για την οργανωτική, οικονομική και διαχειριστική υποστήριξη του έργου «ADMIGOV Εναλλακτική διακυβέρνηση της Μετανάστευσης» του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ADMIGOV Εναλλακτική διακυβέρνηση της Μετανάστευσης», ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη μίας (1) σύμβασης ανάθεσης – μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στη Μυτιλήνη.

Θέση 1 – Συνεργάτης/ιδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, για την οργανωτική, οικονομική και διαχειριστική υποστήριξη του Έργου

 • Πτυχίο ή Δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ [απαιτούμενο]
 • Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, στις Κοινωνικές Επιστήμες [Βαθμολογία: 20]
 • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου [Βαθμολογία 10]
 • Πιστοποιημένη τουλάχιστον Πολύ Καλή Γνώση (Γ1) της Αγγλικής Γλώσσας [Μέγιστη βαθμολογία: 10]
  o Άριστη Γνώση (Γ2) [10]
  o Πολύ Καλή Γνώση (Γ1) [5]
 • Αποδεδειγμένη Εμπειρία στην οργανωτική και διαχειριστική υποστήριξη ερευνητικών ή/και εκπαιδευτικών προγραμμάτων [Μέγιστη Βαθμολογία: 30]
  o Εμπειρία άνω των δύο (2) ετών [30]
  o Εμπειρία από ένα (1) έτος έως και δύο (2) έτη [20]
  o Εμπειρία έως και ένα (1) έτος [10]

Στη Συνέντευξη αξιολογούνται κυρίως η προσωπικότητα και οι ικανότητες του/της υποψήφιου/ας, τα τυπικά προσόντα του/της σχετικά με τις συγκεκριμένες επιμέρους ανάγκες της θέσης και τις προοπτικές αποτελεσματικής υλοποίησης του έργου, η διαθεσιμότητά του/της σε σχέση με τις ανάγκες υλοποίησης του έργου, καθώς και η συνολική παρουσία του/της στη συνέντευξη. [Μέγιστη βαθμολογία: 30]

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως την Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2019 και ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης
Του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.
Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης – μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «ADMIGOV Εναλλακτική διακυβέρνηση της Μετανάστευσης» (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2019_12068)
Λόφος Πανεπιστημίου – Κτίριο Διοίκησης
Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης-ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ Γραφείο ΙΣ 2.18
Τηλ. : 22510-36700

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα. Μαρία Δουκακάρου (e-mail: refugeeobservatory@aegean.gr).

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ADMIGOV_ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε Επίσης  Survey Coordinator – TMS (Travel medicine service) @ MSF Greece

 

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!