25 Συμβάσεις για το έργο «Πανεπιστημιακές Παραδόσεις Ψυχολογίας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ» ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη έως είκοσι πέντε (25) συμβάσεων ανάθεσης – μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο Αγρίνιο, στο Αμύνταιο, στη Βέροια, στο Βόλο, στη Δράμα, στην Έδεσσα, στο Ηράκλειο, στη Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα, στην Κέρκυρα, στην Καβάλα, στην Καλαμάτα, στο Καρπενήσι, στην Κοζάνη, στη Λάρισα, στη Λάρνακα, στην Πάτρα, στην Πρέβεζα, στο Πύργο, στη Ρόδο, στις Σέρρες, στα Τρίκαλα, στη Φλώρινα, στη Χαλκίδα και στα Χανιά (25 πόλεις).

ΘΕΣΗ 1 – Έως είκοσι πέντε (25) συνεργάτες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, για τον συντονισμό των Τμημάτων

 • Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού [απαιτούμενο, μέγιστη βαθμολογία 10]
  o Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος σχετικό με τις οικονομικές επιστήμες – management ή την διαφήμισης ή το marketing. [10]
  o Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε άλλου Τμήματος [απαιτούμενο]
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού [μέγιστη βαθμολογία: 10]
  o Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με τις οικονομικές επιστήμες – management ή την διαφήμιση ή το marketing [10]
  o Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο [5]
 • Τουλάχιστον Καλή Γνώση (Β2) μιας Ευρωπαϊκής Γλώσσας [μέγιστη βαθμολογία: 10]
  o Καλή γνώση (Β2) ή πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) [5]
  o Άριστη Γνώση (Γ2/C2) [10]
 • Εμπειρία στην οργάνωση εκδηλώσεων ή συνεδρίων ή επιμορφωτικών προγραμμάτων [μέγιστη βαθμολογία: 15]
  o Εμπειρία έως και έξι (6) μήνες [10]
  o Εμπειρία από έξι (6) μήνες και άνω [15]
 • Εργασιακή εμπειρία στον τομέα των πωλήσεων ή της παραγωγής ή της διαφήμισης [μέγιστη βαθμολογία: 15]
  o Εμπειρία έως και έξι (6) μήνες [10]
  o Εμπειρία από έξι (6) μήνες και άνω [15]
 • Γνώση χρήσης Η/Υ σε εφαρμογές γραφείου [βαθμός 10 ]

Στη Συνέντευξη αξιολογούνται η συνολική παρουσία (προσωπικότητα), η διαθεσιμότητα του/της υποψηφίου/ας σε σχέση με τις ανάγκες υλοποίησης του έργου, η ανάληψη ευθύνης και πρωτοβουλιών και η πειστικότητα παρουσίασης της σχέσης των τυπικών προσόντων του/της με τις συγκεκριμένες επιμέρους ανάγκες της θέσης και των προοπτικών αποτελεσματικής υλοποίησης του έργου αυτής. [Μέγιστη βαθμολογία: 30]

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως την Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2019 και ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης
Του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων ανάθεσης – μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
για την πόλη/εις …….. στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου
«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ»
(αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2019_12069)
Λόφος Πανεπιστημίου – Κτίριο Διοίκησης
Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης-ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ
Γραφείο ΙΣ 2.18
Τηλ. : 22510-36700

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να αναγράφουν στον φάκελο της πρότασης τους, την/τις πόλη/εις για την/τις οποία/ες ενδιαφέρονται.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Ελένη Πρασσά (τηλ. 6940911716, email: eprassa@aegean.gr).

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Διαβάστε Επίσης  Θέσεις εργασίας Παιδαγωγού και Διοικητικού στην Ανοικτή Παιδική Βιβλιοθήκη

 

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!