ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός στον Σύλλογο για την Ψυχική Υγεία Πάτρας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Σύλλογος για τη Ψυχική Υγεία – ΣΟΨΥ Πάτρας», διαχειριστής της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ψυχικά Πασχόντων – Γέφυρες Ζωής» (βάσει της Γ3β/Γ.Π./72320) προτίθεται να προβεί στη σύναψη 1 σύμβασης αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης κοινωνικού λειτουργού για τη στελέχωση του Κέντρου Ημέρας, ως ακολούθως:

1 Θέση ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής εργασίας (πλήρης απασχόληση)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

• Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών Διαδικτύου.
  • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

• Επιθυμητά προσόντα:

  • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σχετική με τη θέση.

• ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1 Πτυχίο Κριτήριο On/Off 10
2 Γνώση χειρισμού Η/Υ 10
3 Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. 10
4 *Εμπειρία σχετική με τη θέση. 30
7 Συνέντευξη 40

Σύνολο 100
*6 μήνες: 10, 1 έτος: 20, 2 έτη: 30

 

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους (θα διατίθενται από την γραμματεία του Συλλόγου για τη Ψυχική Υγείας – ΣΟΨΥ Πάτρας, Κανάρη 74) από την Τρίτη 03/09/2019 μέχρι και την Δευτέρα 16/09/2019.

 

Απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την αίτηση:

1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

2. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών

4. Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γνώσεων αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ

5. Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, – ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε άλλη ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. – ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. – ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

7. Βεβαιώσεις για την απόδειξη εργασιακής εμπειρίας (Ένσημα/ Συμβάσεις έργου)

 

Η επιλογή των θέσεων θα γίνει ύστερα από εκτίμηση των απαραίτητων, πρόσθετων προσόντων και κατόπιν συνέντευξης.

Για πληροφορίες παρακαλείσθε να επικοινωνείτε:
Δευτέρα – Παρασκευή 13.00-17.00 στο τηλέφωνο  2610621273
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Πογιατζή Αρχόντω, Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Ημέρας

Αποστολή αιτήσεων και δικαιολογητικών:
Σύλλογος για τη Ψυχική Υγεία – ΣΟΨΥ Πάτρας
Κανάρη 74 & Καραϊσκάκη, Πάτρα, Τ.Κ.: 26222

E-mail: sopsipatron@gmail.com

Διαβάστε Επίσης  Θέσεις Εργασίας για Ψυχίατρο Και Ψυχολόγο στο Κέντρο Παιδιού και Εφήβου

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!