Σύμβαση για το έργο «Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης 2018-2019» στο πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης 2018-2019» και κωδικό ΕΛΚΕ 3061, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Παπάνη Ευστράτιο, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη μίας (1) συμβάσης ανάθεσης – μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στην Μυτιλήνη.

Θέση 1 – Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, για την οργανωτική και οικονομική υποστήριξη του Έργου

  • Πτυχίο ή Δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ/ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής [απαιτούμενο]
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής [απαιτούμενο]
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση ή/και υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων ή ευρωπαϊκών, ερευνητικών ή αναπτυξιακών και επιμορφωτικών Έργων
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υποστήριξη αυτοχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών και επιμορφωτικών Έργων

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως την Τετάρτη, 02 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης
Του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.
Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης – μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ 2018-2019»
(αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2019_13483)
Λόφος Πανεπιστημίου – Κτίριο Διοίκησης
Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης-ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ
Γραφείο ΙΣ 2.18
Τηλ. : 22510-36700

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Νικολέττα Κουκουρουβλή (τηλ. 2251036720, email: koukourouvli@geo.aegean.gr).

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Διαβάστε Επίσης  Senior Social Worker @ INTERSOS / Greece

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!