Εκπαιδευτικό προσωπικό στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ

Η Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποφάσισε την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού (δύο [02] άτομα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

  1. «ΨΥ-620 Ψυχολογία κινήτρων»
  2. «ΨΥ-684 Ψυχολογία των εξαρτήσεων»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο, τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1) Αίτηση
2) Βιογραφικό σημείωμα
3) Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων
4) Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας
5) Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής
6) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται: α) η οργανική θέση στην οποία υπηρετούν και β) ότι δεν μεσολάβησε γεγονός που να αποτελεί νόμιμο κώλυμα στην πρόσληψή τους (αφορά όσους/ες κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα)
7) Απόκομμα εφημερίδας με τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Γραμματείας του Τμήματος Ψυχολογίας 2310996887 (κ.Σωτηρία Λυκοπούλου).

Η Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας βρίσκεται στον δεύτερο όροφο του κτιρίου Διοίκησης (κτίριο Καραθεοδωρή) γρ.207.

Διεύθυνση για την ταχυδρομική αποστολή της αίτησης:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή Γραμματεία Τμήματος Ψυχολογίας
Κτίριο Διοίκησης “Κ. Καραθεοδωρή”, 2ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη 54124 Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΑΠΘ

 

Διαβάστε Επίσης  Trainee Lawyer @ Equal Rights Beyond Borders | Chios - Greece

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!