Η ΜΕΤΑδραση αναζητά υπεύθυνο υλοποίησης προγραμμάτων

Η ΜΕΤΑδραση αναζητά υπεύθυνο υλοποίησης προγραμμάτων, σε συνεργασία με την ομάδα διαχείρισης προγραμμάτων, την ομάδα συντονισμού και εποπτείας των έργων, που πραγματοποιεί η ΜΕΤΑδραση στο πλαίσιο των τομέων δραστηριοτήτων της.

 

Ειδικότερα ο ρόλος περιλαμβάνει:

 • Το συντονισμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων σε συνεργασία με τους υπεύθυνους διαχείρισης (program managers) των έργων
 • Τη διαχείριση επίβλεψη και αξιολόγηση των ομάδων υλοποίησης των έργων, αλλά και τον καθορισμό χρονοδιαγράμματος, προγραμμάτων εργασίας, παροχή ενημέρωσης σε νέους απασχολούμενους, με σκοπό την υλοποίηση των έργων
 • Την οικονομική παρακολούθηση του έργου σε συνεργασία με την οικονομική διαχείριση και τους υπεύθυνους διαχείρισης (program managers)
 • Τη συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα της Οργάνωσης για την προετοιμασία όλου του απαραίτητου υποστηρικτικού υλικού σε περιπτώσεις ελέγχων συνεργαζόμενων φορέων, χρηματοδοτών ή διαχειριστικής αρχής.
 • Τη συγγραφή αναφορών και εκθέσεων σε ελληνικά και αγγλικά όσον αναφορά στην πορεία του προγράμματος
 • Την προετοιμασία των αναφορών προς τους χρηματοδότες του έργου και τη διοίκηση της Οργάνωσης, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως αυτά ορίζονται από την προγραμματική συμφωνία
 • Τη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας, εκδηλώσεις, σεμινάρια και συνέδρια όταν σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο/ρόλο της θέσης
 • Την ανάλυση δεδομένων και τις προτάσεις βελτίωσης ανάλογα με τις ανάγκες και την πορεία του έργου

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε σχετικό τομέα
 • Πενταετή εμπειρία στη υλοποίηση προγραμμάτων
 • Ευχέρεια στη σύνταξη αναφορών και εκθέσεων
 • Ευχέρεια στη σύνταξη, διαχείριση και παρακολούθηση απορρόφησης προϋπολογισμών
 • Εμπειρία στη διαχείριση ομάδων προσωπικού
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
 • Εξαίρετες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (κατ’ ελάχιστον MSOffice & internet skills)
 • Εξαιρετικές δεξιότητες στην επικοινωνία, τη συνεργατικότητα και τη διαχείριση ομάδων
 • Ικανότητα διαχείρισης πίεσης και αντιμετώπισης κρίσεων/έκτακτων περιστατικών
 • Ομαδικό πνεύμα, ευελιξία και δημιουργικότητα

 

Επιπλέον συνεκτιμώνται:

 • Εμπειρία σε διαχείριση προγραμμάτων στο προσφυγικό
 • Γνώσεις διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

 

Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα συνοδευόμενο από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@metadrasi.org  μέχρι τις 11 Νοεμβρίου 2019 αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό θέσης: Project Manager 2019

Η ΜΕΤΑδραση παρέχει ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και απαγορεύει τις διακρίσεις στην απασχόληση λόγω φυλής, φύλου, χρώματος, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης ή αναπηρίας.

 

Διαβάστε Επίσης  6 θέσεις πρακτικής άσκησης στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!