3 συμβάσεις στο Δήμο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος REACT για τους πρόσφυγες

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ’ αρ. 201811/31-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΩΙ0ΩΡ5-0Ξ5) ΣΜΕ 13/2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με τρία -3- άτομα, στο πλαίσιο υλοποίησης του  προγράμματος REACT για τους πρόσφυγες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν α) είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Διαφάνειας & Εξυπηρέτησης Δημοτών του Δήμου μας (γραφείο 102α, 1ος όροφος, Βασ. Γεωργίου Α’1, Θεσσαλονίκη), β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολήαπό 01-11-2019 μέχρι και 08-11-2019, στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 546 36, Θεσσαλονίκη, Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη κας Βλαχιώτη Βασιλικής.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2313-317139, 2313-317128, 2313-317666, 2313-317137.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΡΝΤΟΣ_REACT_ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΜΕ, με ημερομηνία έκδοσης 12-02-2019

Παράρτημα γλωσσομάθειας, με ημερομηνία έκδοσης 17-01-2019

Παράρτημα γνώσης χειρισμού Η/Υ, με ημερομηνία έκδοσης 17-01-2019

 

Διαβάστε Επίσης  Επιστημονικός Συνεργάτης-Σύμβουλος με Σύμβαση Έργου στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ | Θεσσαλονίκη

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!