6 άτοµα στο Δήμο Πειραιά για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου MIVA

Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει την σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε έξι (6) άτοµα για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου MIVA, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος AMIF.

Το έργο στοχεύει στην αντιµετώπιση του θέµατος της ένταξης των µεταναστών υποστηρίζοντας το θεσµό του εθελοντισµού και κυρίως αυτού που προέρχεται από τους ίδιους τους Υπηκόους Τρίτων Χωρών/ Τhrid Country Nationals. Το έργο αφορά στην υλοποίηση αλληλοεξαρτώµενων δραστηριοτήτων για την αύξηση της συµµετοχής των ΥΤΧ σε δράσεις εθελοντισµού. Ο σκοπός θα επιτευχθεί µέσω της διοργάνωσης διαπολιτισµικών δραστηριοτήτων (π.χ. φεστιβάλ, αθλητικές και γαστρονοµικές εκδηλώσεις, περιηγήσεις), της δηµιουργίας και λειτουργίας πλατφόρµας αλληλεγγύης, INDIGO, της εφαρµογής εργαστηριών ανάπτυξης δεξιοτήτων διαχείρισης της διαφορετικότητας που απευθύνονται στις κοινότητες υποδοχής και στους ιδίους τους µετανάστες, καθώς και µέσω δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης για την αξία του εθελοντισµού. Οι οµάδες-στόχοι του έργου περιλαµβάνουν τους Υ.Τ.Χ, τους εθελοντές, τους εκπαιδευτές, τις κυβερνητικές αρχές σε όλα τα επίπεδα, τις οργανώσεις µεταναστών, τους φορείς παροχής κατάρτισης, τους δηµοσίους οργανισµούς, τις Μ.Κ.Ο. Ο συνολικός αριθµός των ατόµων που θα ωφεληθούν άµεσα και έµµεσα από το έργο εκτιµάται σε περίπου 50.000 άτοµα.

Η αίτηση συμμετοχής των υποψηφίων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Πειραιά είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, εντός της προθεσμίας από 04-12-2019 έως και 13-12-2019.  Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση: Δήμος Πειραιά, Δραγάτση 12, τ.κ. 18535 Πειραιάς, Ν. Αττικής, απευθύνοντας τη στο Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Διαβάστε Επίσης  Monitoring and Evaluation (M&E) / Data Protection Officer @ ASB Greece

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!