Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Συντονιστή πεδίου

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Συντονιστή πεδίου για το Κοινοτικό Κέντρο Παιδιού και Οικογένειας στην Σάμο. Η δομή απευθύνεται σε προσφυγικούς πληθυσμούς και χρηματοδοτείται από την UNICEF στο πλαίσιο του προγράμματος UNICEF Refugee and Migrant Response in Greece.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, αντίγραφο τίτλων σπουδών, βεβαίωση εγγραφής στον ΣΚΛΕ (στην περίπτωση Κοινωνικού Λειτουργού) και δύο συστατικές επιστολές έως την Παρασκευή 17/01/2020.

 

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Μετά την εξέταση των βιογραφικών θα ακολουθήσει τηλεφωνική ενημέρωση μόνο των υποψηφίων που θα κληθούν σε συνέντευξη.

 

Πληροφορίες: Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 8259880

 

Θέση Περιγραφή θέσης Απαραίτητα προσόντα Συνεκτιμώμενα προσόντα
Συντονιστής πεδίου ·          Οργάνωση και συντονισμός των δράσεων του έργου στο πεδίο. Διαμόρφωση ομαδικού πνεύματος και κινητοποίηση της ομάδας για την επίτευξη στόχων. Παροχή συμβουλών και υποστηρικτικού πλαισίου στα μέλη της ομάδας.

·          Διαχείριση του προσωπικού που δραστηριοποιείται στο πεδίο.

·          Διασφάλιση άρτιας παροχής των προβλεπόμενων υπηρεσιών και κάλυψης των υλικοτεχνικών αναγκών της δομής.

·          Διερεύνηση και συνεργασία με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και διασφάλιση επικοινωνίας και συνεργασίας.

·  Κοινωνική δικτύωση με τοπικές κοινότητες

·  Εκπροσώπηση της οργάνωσης σε συναντήσεις με άλλους φορείς στο πεδίο.

·  Συλλογή δεδομένων και στατιστικών στοιχείων από το πεδίο.

·   Σύνταξη μηνιαίων αναφορών σχετικά με τη λειτουργία της δομής

·  Επικοινωνία και συνεργασία με τον Γενικό Συντονιστή του έργου καθώς και με τους υπόλοιπους συντονιστές πεδίου.

· Συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις και συντονιστικές συναντήσεις.

·   Διασφάλιση ότι όλες οι ενέργειες συμβαδίζουν με τις πολιτικές και τις αρχές της οργάνωσης.

·   Οργάνωση και συντονισμός συναντήσεων προσωπικού και φιλοξενουμένων.

·  Ανάληψη πρωτοβουλιών, οργάνωση και εποπτεία, επίλυση προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.

·     Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης σχολής στον τομέα των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.

·     Αποδεδειγμένη διετή επαγγελματική εμπειρία στο συντονισμό προγραμμάτων που αφορούν πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.

·     Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

·     Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες.

·     Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.

·     Εμπειρία στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.

·     Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης.

·     Γνώση και εμπειρία στην κοινοτική κοινωνική εργασία ή/και στην κοινωνική παιδαγωγική και εκπαίδευση

 

·  Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αντίστοιχου κλάδου με το αντικείμενο της θέσης (ανθρωπιστικών ή κοινωνικών επιστημών)

·  Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

·  Δυνατότητα μετεγκατάστασης στην περιοχή της Σάμου

 

 

Διαβάστε Επίσης  Programme Assistant @ UN Children's Fund | Athens - Greece

There are 2 comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!