ΑΠΚΥ | Ειδικοί Επιστήμονες για το ερευνητικό έργο με τίτλο «Essays in Economics»

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ «ESSAYS IN ECONOMICS»

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) ή δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστήμονα για πλήρη ή μερική απασχόληση στο ερευνητικό έργο με τίτλο «Essays in Economics», το οποίο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

Το έργο επιδιώκει

(α) να αναπτύξει και να εκτιμήσει μοντέλα νομισματικής πολιτικής, και

(β) να μελετήσει και να εκτιμήσει τις σχέσεις μεταξύ χρηματοοικονομικών και μακροοικονομικών μεταβλητών με νέες οικονομετρικές τεχνικές.

 

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Η πλήρωση της θέσης θα γίνει με συμβόλαιο ισχύος μέχρι το τέλος του έτους. Ο μηνιαίος μισθός, πλήρους απασχόλησης, καθορίζεται στα €1.000, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών. Από το ποσό αυτό θα αφαιρούνται εισφορές εργοδότη και εργοδοτουμένου. Το συμβόλαιο δεν προνοεί καταβολή 13ο μισθού.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

 • Εκπόνηση έρευνας με τη χρήση οικονομετρικών/στατιστικών μεθόδων.
 • Συγγραφή ερευνητικών άρθρων που στοχεύουν σε δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού διεθνούς κύρους.
 • Προετοιμασία των εκθέσεων του έργου και των παραδοτέων.
 • Συμμετοχή στις δραστηριότητες διάχυσης του έργου.
 • Κάθε άλλη εργασία σχετική με το έργο.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (τουλάχιστον επιπέδου μάστερ) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο στον κλάδο της Οικονομετρίας ή Οικονομικών ή Στατιστικής ή Μαθηματικών ή άλλο συναφή κλάδο.
 •  Πολύ καλή γνώση οικονομετρικών/στατιστικών μεθόδων.
 •  Ικανότητα συγγραφής και ανάπτυξης σύνθετου λογισμικού με γλώσσες προγραμματισμού για οικονομετρία/στατιστική όπως π.χ. Matlab, Gauss, R, Stata.
 •  Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό λόγο.
 •  Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. Υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση και έφεση για έρευνα.

 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή/και σε διεθνή συνέδρια.
 • Εμπειρία στη διεκπεραίωση έρευνας σχετικής με το γνωστικό αντικείμενο.
 • Διεκπεραίωση ερευνητικών προγραμμάτων από εθνικά ή/και ευρωπαϊκά κονδύλια καθώς και συγγραφή ερευνητικών προτάσεων για χρηματοδότηση.
 • Κατοχή διδακτορικού τίτλου (PhD) σε θέμα συναφές με το εν λόγω ερευνητικό πρόγραμμα ή η πρόθεση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε θέμα συναφές με το αντικείμενο του εν λόγω ερευνητικού προγράμματος.

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι παρακαλούνται να υποβάλουν σε ψηφιακή μορφή τα ακόλουθα:

 • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος τους και στην οποία να φαίνεται καθαρά η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση επιλογής (με προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης την 17η Φεβρουαρίου 2020).
 •  Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα (στα Αγγλικά ή/και στα Ελληνικά).
 •  Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικές βαθμολογίες.
 •  Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας (email, τηλέφωνο) δύο ακαδημαϊκών από τους οποίους δυνατόν να ζητηθούν συστάσεις.
 •  Στοιχεία επικοινωνίας.

 

Οι αιτήσεις μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο https://recruitment.ouc.ac.cy/apply μέχρι την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν αν αποτείνονται στην Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χριστίνα Χρίστου, Επιστημονική Υπεύθυνο του έργου, christina.christou@ouc.ac.cy , ή στον κ. Μιχάλη Σάββα, στη Μονάδα Έρευνας, Καινοτομίας και Διασύνδεσης, τηλ. 00357-22411692 και στο research@ouc.ac.cy .

 

Διαβάστε Επίσης  Ένα άτομο ΠΕ Ανθρωπιστικών ή/και Κοινωνικών Επιστημών στην ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!