Συνεργάτης ΠΕ Οικονομικών Επιστημών ή Επιστημών της Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την υποστήριξη του “ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη – Executive MBA”

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «ΠΜΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΧΗΡΕΣΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ – EXECUTIVE MBA», ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη μίας (1) σύμβασης ανάθεσης – μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στη Χίο.

ΘΕΣΗ 1 – ΕΝΑΣ / ΜΙΑ (1) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΜΣ

  • Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ή Επιστημών της Διοίκησης, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής [απαιτούμενο]
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, στις Οικονομικές Επιστήμες ή στις Επιστήμες της Διοίκησης [απαιτούμενο]
  • Πιστοποιημένη τουλάχιστον Πολύ Καλή (Γ1/C1) γνώση Αγγλικής Γλώσσας 
  • Πιστοποιημένη τουλάχιστον Καλή Γνώση (B2) γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
  • Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ σε εφαρμογές γραφείου 
  • Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην οργανωτική υποστήριξη διοικητικών μονάδων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ/ΑΤΕΙ 

Το έργο αφορά στην υποστήριξη και στην οικονομική/οργανωτική διαχείριση του ΠΜΣ «ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΧΗΡΕΣΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ – EXECUTIVE MBA» και ειδικότερα στην :

  • Τήρηση αρχείου
  • Προκαταχώρηση Συμβάσεων
  • Ενταλματοποίηση Δαπανών
  • Παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Π.Μ.Σ. και ενημέρωση του Δ/ντη

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως την Δευτέρα, 6 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης – μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου  στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου
«ΠΜΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΧΗΡΕΣΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ – EXECUTIVE MBA»
(αριθμός πρωτοκόλλου 5720/2020)
Λόφος Πανεπιστημίου – Κτίριο Διοίκησης
Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης-ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ
Γραφείο ΙΣ 2.18
Τηλ. : 22510-36700

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_EXECUTIVE MBA_ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Διαβάστε Επίσης  Κοινωνικός Λειτουργός, Ψυχολόγος και Ψυχίατρος για το έργο "Δράσεις πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας των φοιτητών του ΟΠΑ"

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!