Θέσεις Εργασίας

4 συμβάσεις μίσθωσης έργου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ» ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων ανάθεσης – μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στη Μυτιλήνη.

Read More

2 Εξωτερικοί συνεργάτες στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Το έργο αφορά σε υπηρεσίες σχετικές με την πιστοποίηση των Εσωτερικών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) και των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών (ΠΠΣ) των ΑΕΙ και υπηρεσίες συλλογής και επεξεργασίας σχετικών δεδομένων της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, η ΑΔΙΠ ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με δύο (2) επιστήμονες, εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι θα έχουν ως έργο την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των πιστοποιήσεων.


Θέση Κοινωνικού Επιστήμονα στην Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Greece», με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR) στην πόλη της Μυτιλήνης.5 θέσεις εργασίας στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.: 660/13/42203/12-11-2019, για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων», για πέντε (5) θέσεις για τη διοικητική και μηχανογραφική διαχείριση / υποστήριξη του προγράμματος.


Υπεύθυνος Προγράμματος στην Κάριτας Ελλάς

Η Κάριτας Ελλάς προκηρύττει την πλήρωση μίας (1) θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου με πλήρη απασχόληση και με την ειδικότητα «Υπεύθυνος Προγράμματος», ο οποίος/η οποία θα απασχοληθεί στο αναφερόμενο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς», στο παρακάτω Έργο, το οποίο υλοποιείται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης | Τίτλος Έργου: Πρόγραμμα Αστικού Καταλύματος 2019 – Στέγαση Προσφύγων / Urban Shelter Project (ΕΣΤΙΑ).Νοσηλευτές στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών

Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Νοσηλευτές υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος.


Θέσεις Εργασίας στην ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά δύο (2) παιδαγωγούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, έναν (1) παιδαγωγό πληροφορικής, έναν (1) παιδαγωγό Μαθηματικών και Φυσικών επιστημών και έναν (1) οδηγό για το Κέντρο Μη Τυπικής Εκπαίδευσης (ΚEDU) στην Κω το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος «CHILD PROTECTION, DETENTION MONITORING, PERSONS WITH SPECIFIC NEEDS SUPPORT AND LEGAL AID» της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. (UNHCR).


Παιδαγωγός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην ΑΡΣΙΣ

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά έναν (1) παιδαγωγό πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το Κέντρο Μη Τυπικής Εκπαίδευσης (LEDU) στη Λέρο το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος «CHILD PROTECTION, DETENTION MONITORING, PERSONS WITH SPECIFIC NEEDS SUPPORT AND LEGAL AID» της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. (UNHCR).error: Content is protected !!