Θέσεις Εργασίας


Πρακτική Άσκηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών  Προϊόντων (ECHA) προσφέρει ετησίως έως και 20 ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε αποφοίτους σε επιστημονικούς τομείς, όπως η χημεία, η τοξικολογία, η βιολογία, η επιστήμη και οι τεχνολογίες του περιβάλλοντος, καθώς και σε διοικητικούς τομείς όπως η νομοθεσία, οι επικοινωνίες, τα χρηματοοικονομικά, οι ανθρώπινοι πόροι και η τεχνολογία πληροφοριών.
Προκήρυξη πλήρωσης 3 θέσεων Ερευνητών B΄ βαθμίδας και 1 θέσης Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β΄ βαθμίδας στο ΕΚΚΕ

Τρεις θέσεις Ερευνητών Β΄ βαθμίδας στα γνωστικά αντικείμενα: «Πολιτική Κοινωνιολογία», «Αγροτική Ανθρωπολογία», «Κοινωνιολογία της Πόλης και του Πολιτισμού» και μια θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β΄ βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση αστικού περιβάλλοντος με έμφαση στη χρήση ανοιχτών χώρων».
Βοηθός Ανθρώπινου Δυναμικού στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Το ΕΣΠ προκηρύσσει μια θέση Βοηθού Ανθρώπινου Δυναμικού για την περιοχή της Αθήνας με σύμβαση ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης. Σκοπός της θέσης είναι η υποστήριξη όλων των διαδικασιών της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.Κοινωνικοί Λειτουργοί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης – Social Network Αττική».error: Content is protected !!