Θέσεις Εργασίας


Κοινωνικός Λειτουργός, Ψυχολόγος, Παιδαγωγός και Επιμελητής στην ΑΡΣΙΣ

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Κοινωνικό Λειτουργό, Ψυχολόγο, Παιδαγωγό και Επιμελητή στο πλαίσιο της λειτουργίας του Safe Zone στη Θήβα, το οποίο λειτουργεί με τη χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG HOME) και την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).


Επιστημονικός/η συνεργάτης-συνεργάτιδα στο ΕΠΙΨΥ

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακρίβειας, Κ. Στεφανής (ΕΠΙΨΥ, Τομέας Επιδημιολογικών Ερευνών) δέχεται αιτήσεις για τη σύναψη σύμβασης έργου με αντικείμενο την επεξεργασία και μελέτη δεδομένων από τις επιδημιολογικές έρευνες που διεξάγει για τη χρήση ουσιών και άλλων συμπεριφορών κινδύνου στην εφηβεία.Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας προσφέρει περιορισμένο αριθμό θέσεων για πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια του έτους 2020.


Συντονιστής/στρια Κοινωνικών Λειτουργών στη Θεσσαλονίκη | Κάριτας Ελλάς

 Προκήρυξη για την πρόσληψη από την Κάριτας Ελλάς Συντονιστή/στριας Κοινωνικών Λειτουργών στη Θεσσαλονίκη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου έργου.


Θέση Ψυχολόγου στην Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν (1) εργαζόμενο ψυχολόγο ΑΕΙ για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Ημέρας για την Ψυχολογική Υποστήριξη ασθενών με καρκίνο στην Αττική.


Προκήρυξη 7Κ/2019 | Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 7Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων δεκαεπτά (317) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων φορείς πρόνοιας.
6 άτοµα στο Δήμο Πειραιά για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου MIVA

Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει την σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε έξι (6) άτοµα για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου MIVA, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος AMIF.Υπεύθυνος-η Επιμόρφωσης στη Συνηγορία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Διεθνή Αμνηστία

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | – Διαχείριση, σχεδιασμός, παρακολούθηση και υλοποίηση του επιμορφωτικού προγράμματος στην άσκηση συνηγορίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
– Συμμετοχή, παρακολούθηση και εφαρμογή, στο πλαίσιο του προγράμματος, του στρατηγικού σχεδιασμού της συνηγορίας του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.Κοινωνικός Λειτουργός στην ΑΡΣΙΣ | Χίος

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά έναν (1) Κοινωνικό Λειτουργό για το νησί της Χίου στο πλαίσιο του προγράμματος «ACCOMMODATION AND SERVICES TO ASYLUM SEEKERS AND BENEFICIARIES OF INTERNATIONAL PROTECTION IN GREECE» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR)


error: Content is protected !!