Θέσεις Εργασίας

Ζητείται Κλινικός Ψυχολόγος στο Χαμόγελο του Παιδιού

Ζητείται Κλινικός Ψυχολόγος από κοινοτική δομή που παρέχει δωρεάν εξατομικευμένες κλινικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας με σκοπό την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των παιδιών και εφήβων θυμάτων κακοποίησης/παραμέλησης/ενδοοικογενειακής βίας ή έκθεσης σε ακραίες τραυματικές συνθήκες καθώς και συμβουλευτική στήριξη των οικογενειών τους.


Παιδοψυχίατρος στο Χαμόγελο του Παιδιού

Ζητείται Παιδοψυχίατρος από κοινοτική δομή που παρέχει δωρεάν εξατομικευμένες κλινικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας με σκοπό την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των παιδιών και εφήβων θυμάτων κακοποίησης/παραμέλησης/ενδοοικογενειακής βίας ή έκθεσης σε ακραίες τραυματικές συνθήκες καθώς και συμβουλευτική στήριξη των οικογενειών τους.Κλινικός Ψυχολόγος στο Χαμόγελο του Παιδιού

Ζητείται Κλινικός Ψυχολόγος από κοινοτική δομή που παρέχει δωρεάν εξατομικευμένες κλινικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας με σκοπό την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των παιδιών και εφήβων θυμάτων κακοποίησης/παραμέλησης/ενδοοικογενειακής βίας ή έκθεσης σε ακραίες τραυματικές συνθήκες καθώς και συμβουλευτική στήριξη των οικογενειών τους.


PSS Workers @ Terre des hommes

The PSS Worker contributes to the effective implementation of the YouCreate Project: A project which supports the inclusion and integration of vulnerable children and youths (refugees, asylum seekers and local Greek citizens at risk of social exclusion).The YouCreate methodology aims to build youngsters wellbeing through 5 key pillars: Feeling safe, Feeling connected, Feeling worthy, Feeling respected, Feeling hopeful.Κοινωνικός Λειτουργός στον Φορέα Ψυχικής Υγείας Κ.Σ.Δ.Ε.Ο «ΕΔΡΑ»

Ο φορέας Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων – Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» αναζητά ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ για το Πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους «ΜΕΤΑΡΥΘΜΙ-ΖΩ».

Πτυχιούχος Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στην ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ

Η Επιτροπή επιλογής προσωπικού και συνεργατών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, προκηρύσσει, την πρόσληψη ενός πτυχιούχου Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών τίτλων της αλλοδαπής, με εμπειρία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Συγχρηματοδοτούμενων έργων, για σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας δεκαέξι (16) μηνών.


error: Content is protected !!