Θέσεις Εργασίας

Συνεργάτες γραμματειακής υποστήριξης στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ προβαίνει στην αναδημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση μητρώου συνεργατών γραμματειακής υποστήριξης προγραμμάτων κατάρτισης στην Περιφέρεια της Στερέας Ελλάδας – Λαμία.

Read More

Υπάλληλος Γραμματειακής / Διοικητικής Υποστήριξης στην Κάριτας Ελλάς

Η Κάριτας Ελλάς προκηρύττει την πλήρωση μίας (1) θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου με πλήρη απασχόληση και με την ειδικότητα: «Υπάλληλος Γραμματειακής/ Διοικητικής Υποστήριξης» ο οποίος/ η οποία θα απασχοληθεί στο αναφερόμενο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς», σε Πρόγραμμα Στέγασης και Ενσωμάτωσης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας στην Ελλάδα.Πλήρωση 302 Κενών Τακτικών Θέσεων (Κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών

Η Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, προκηρύσσει την πλήρωση με μεικτό σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) και αξιολόγησης
ειδικότερων προσόντων, τριακοσίων δύο (302) κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την Ε.Υ.Π.


Διερμηνέας/Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής Αραβικών στην Κάριτας Ελλάς

Μία (1) θέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου με πλήρη απασχόληση και με την ειδικότητα: «Διερμηνέας / Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής Αραβικών» ο οποίος/ η οποία θα απασχοληθεί στο αναφερόμενο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς», σε Πρόγραμμα Στέγασης και Ενσωμάτωσης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας στην Ελλάδα.


Υπεύθυνος/η Πεδίου και Διασύνδεσης στην Κάριτας Ελλάς

Η Κάριτας Ελλάς προκηρύττει την πλήρωση μίας (1) θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου έργου με πλήρη απασχόληση και με την ειδικότητα: «Υπεύθυνος/η Πεδίου και Διασύνδεσης», ο οποίος/ η οποία θα απασχοληθεί στο αναφερόμενο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς», σε Πρόγραμμα Στέγασης και Ενσωμάτωσης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας στην Ελλάδα.Διερμηνέας/Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής Φαρσί στην Κάριτας Ελλάς

Σύντομη Περιγραφή: Βασικός στόχος του Έργου είναι η υποστήριξη δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους και η ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό ιστό.Τοπικός/ή Συντονιστής/τρια Προγράμματος Κοινωνικής Ένταξης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας στην Κάριτας Ελλάς

Προκήρυξη για την Πρόσληψη από την Κάριτας Ελλάς Τοπικού Συντονιστή Προγράμματος Κοινωνικής Ένταξης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου.


Υπεύθυνος Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στην Κάριτας Ελλάς

Πλήρωση μίας (1) θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου με πλήρη απασχόληση και με την ειδικότητα: «Υπεύθυνος/η Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» ο οποίος/ η οποία θα απασχοληθεί στο αναφερόμενο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς», σε Πρόγραμμα Στέγασης και Ενσωμάτωσης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας στην Ελλάδα.


Θέσεις Εργασίας στο Σύλλογο Προστασίας και Αρωγής Παιδιών με Εγκεφαλικές Κακώσεις και Α.Μ.Ε.Α.

Ο Σύλλογος Προστασίας και Αρωγής Παιδιών με Εγκεφαλικές Κακώσεις και Α.Μ.Ε.Α. ως Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα προτίθεται να καταθέσει πρόταση για την λειτουργία 2 οικοτροφείων για 15 ενήλικα άτομα έκαστο έως 65 ετών με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα στην Δυτική Αττική.Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή 25 υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στη Διπλωματική Ακαδημία είκοσι πέντε (25) υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας.


Επόπτες/τριες παιδαγωγικού/εκπαιδευτικού έργου στο ΕΚΠΑ για το έργο «Ένταξη και Εκπαίδευση των Μουσουλμανόπαιδων»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με προσωπικό που θα αναλάβει την εποπτεία ή την παιδαγωγική ευθύνη εκπαιδευτικού έργου, 6 άτομα.


error: Content is protected !!