Θέσεις Εργασίας

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύργου

Ο Δήμος Πύργου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύργου».

Read MoreΕιδικός Επιστήμονας και Βοηθοί Έρευνας στο Πάντειο («IMMERSE – Integration Mapping for migrant children in education»)

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, – ΕΛΚΕ, ως φορέας υλοποίησης της έργου με τίτλο «IMMERSE», μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικής Δράσης (ΕΚΕΚΔΑΑΔ) προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου εξειδικευμένο προσωπικό (3 άτομα).


4 Πτυχιούχοι Ανώτατης εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τέσσερις (4) Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής – διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με MIS: 5022549.


Επιστημονικό Προσωπικό για στελέχωση Δομών Ψυχικής Υγείας | «Αλθαία»

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αλθαία» αναζητά προσωπικό για τη στελέχωση Κοινοτικής Μονάδας Ψυχικής Υγείας, Φιλοξενίας και Θεραπείας Μεταναστών στην Αττική και στην Διοικητική Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.


Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί στην ΕΨΥΚΑ

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία – ΕΨΥΚΑ αναζητεί επιστημονικό προσωπικό για τη στελέχωση (α) ενός (1) Κέντρου Ημέρας για ενήλικους πρόσφυγες και μετανάστες με ψυχοκοινωνικά προβλήματα και (β) ενός (1) Κέντρου Ημέρας για ανήλικους πρόσφυγες και μετανάστες με ψυχοκοινωνικά προβλήματα που στοχεύει να αναπτύξει ο φορέας στη Θεσσαλονίκη.


Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί στο Σωματείο «Ίκελος»

To Σωματείο «Ίκελος» αναζητεί επαγγελματίες ψυχικής υγείας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με τεκμηριωμένη, τουλάχιστον 2 χρόνων, εμπειρία στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη και φροντίδα προσφύγων ή αυτιστικών ατόμων.


Δικηγόρος για υποθέσεις έμφυλης βίας στο Κέντρο Διοτίμα

Το ΚΓΜΕ Διοτίμα υλοποιεί πρόγραμμα προστασίας θυμάτων έμφυλης βίας (GBV survivors). Στο πλαίσιο αυτό αναζητά δικηγόρους  για την νομική υποστήριξη και διεκπεραίωση των υποθέσεων των ωφελούμενων στην περιοχή της Μυτιλήνης.
error: Content is protected !!