Θέσεις Εργασίας

Financial Officer στην Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ»

Λόγω της αναπτυσσόμενης δραστηριότητάς του φορέα Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων – Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο και της συμμετοχής του σε πολλά Ευρωπαϊκά προγράμματα, τόσο…

Read More

Πρακτική Άσκηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και τους Εξόριστους (ECRE)

Προσφέρεται θέση πρακτικής άσκησης βοηθού του τμήματος ΜΜΕ και Επικοινωνίας επ’ αμοιβή, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και τους Εξόριστους. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για…Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δημόσιας Εκπαίδευσης για τις ανάγκες υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ που υλοποιούνται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν στα πλαίσια υλοποίησης των έργων που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ και υλοποιούνται από το…


Συνεργάτης /-ιδα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο προγραμμάτων Erasmus+

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου–Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με την σχετική απόφαση της συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 320/13.06.2017) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης των Προγραμμάτων…


Επιστημονικός Συνεργάτης στην ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας)

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) προκειμένου να συνάψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με επιστημονικό συνεργάτη, για την υποστήριξη του έργου του Προέδρου…


1 άτομο με σύμβαση έργου στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας υπ’ αριθμ. 369/13-06-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του…15 θέσεις πρακτικής άσκησης στο CEDEFOP

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Cedefop) που εδρεύει στην Πυλαία Θεσσαλονίκης παρέχει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε αποφοίτους Πανεπιστημίου και κατόχους διδακτορικού τίτλου….


2 ΠΕ Παιδαγωγοί για το Πρόγραμμα «Καλοκαιρινής Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά» Δήμου Θέρμης

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως…


Κοινωνικός Λειτουργός με σύμβαση μίσθωσης έργου στο ΑΠΘ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις περιφέρειες Κεντρικής…


error: Content is protected !!