Θέσεις Εργασίας

Θέση Εργασίας Συντονιστή Πεδίου στην ΑΡΣΙΣ

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη θέσης Συντονιστή Πεδίου για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ασυνόδευτων ανήλικων στη Βόρειο Ελλάδα.

Read More

Ψυχολόγος και Εργοθεραπευτής/τρια στο Κέντρο Αναπτυξιακής Παρέμβασης «Στοχεύω»

Το Κέντρο Αναπτυξιακής Παρέμβασης «Στοχεύω» αναζητά: Ψυχολόγο με εμπειρία σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές και Εργοθεραπευτή/τρια με πιστοποιημένη εκπαίδευση στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση.


Απόφοιτος/η Κοινωνικής Εργασίας στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης ενδιαφέρεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την διοικητική υποστήριξη του Γραφείου Φοιτητικής Μέριμνας στο Ηράκλειο και διοικητική/επιστημονική υποστήριξη του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών (Ηράκλειο).


Διοικητικός Υπάλληλος, Κοινωνικός Επιστήμονας και Διερμηνέας στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας για το Πρόγραμμα ESTIA

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας ανακοινώνει την πρόθεση να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με (3) άτομαστο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος ESTIA.Προκήρυξη 2 θέσεων εργασίας διερμηνέα για την περιοχή της Ηπείρου

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει 2 θέσεις εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου 6 μηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος «Support to refugees and migrants in Greece through an integrated multi-sector response».Άσκηση Υποψήφιων Δικηγόρων στην Περιφέρεια Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής προσκαλεί τους υποψήφιους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής, για διάρκεια έξι (6) μηνών, και τους ασκούμενους δικηγόρους στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής που επιθυμούν παράταση της άσκησής τους για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών.Προκήρυξη θέσης εργασίας Ψυχιάτρου

Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας προκηρύσσουν την παρακάτω θέση για την υλοποίηση του προγράμματος «Επανεκκίνηση», το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την ΑΡΣΙΣ: μία θέση εργασίας Ψυχιάτρου.


Εξωτερικός Συνεργάτης ΠΕ Νομικός για το ΠΜΣ της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργουμε έναν (1) Εξωτερικό Συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί στο έργο «Ενιαίο ΠΜΣ της Νομικής Σχολής με τίτλο «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο»», για την κάλυψη των αναγκών του ως άνω έργου.


51 θέσεις ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Προκήρυξη πλήρωσης πενήντα μία (51) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας,


Σύμβουλος Σπουδών και Σταδιοδρομίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Πλήρωση 1 θέσης Συμβούλου Σπουδών και Σταδιοδρομίας έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.


Επαναδημοσίευση Προκήρυξης για την πρόσληψη από την Κάριτας Ελλάς Υπεύθυνου Συντονιστή Πεδίου

H Κάριτας Ελλάς, προκηρύττει την πλήρωση μιας (1) θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με πλήρη απασχόληση και με την ειδικότητα: «Υπεύθυνος Συντονιστής Πεδίου».error: Content is protected !!