Θέσεις Εργασίας

Προϊστάμενος Κοινωνικής Υπηρεσίας στην Κάριτας Αθήνας

Η Κάριτας Αθήνας προκηρύττει την πλήρωση της παρακάτω θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου με πλήρη απασχόληση: «Προϊστάμενος Κοινωνικής Υπηρεσίας» – μία (1) θέση.

Read More


ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ | Στέλεχος-ερευνητής για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος δημοσιεύει πρόσκληση αναζήτησης στελέχους/ερευνητή με θεματικά αντικείμενα που άπτονται της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της διά βίου μάθησης, καθώς και της μάθησης στον χώρο εργασίας (“Work-based learning” – WBL).


3 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί για τη «Δομή Αστέγων Δήμου Πατρέων- Υπνωτήριο»

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης “ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ”.


Τοπική συντονίστρια Λέσβου | Κέντρο ΔΙΟΤΙΜΑ

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η για όλες τις πτυχές της διαχείρισης της Ομάδας Διαχείρισης Περιστατικών έμφυλης βίας στη Λέσβο σε συνεργασία με την Επιστημονικά Υπεύθυνη και την Υπεύθυνη Έργου.


Θέσεις Εργασίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Καταληκτικές ημερομηνίες: 15-20 Δεκεμβρίου)

Αναζητήστε θέσεις εργασίας ανά τον κόσμο στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.):  Specialist, Noncommunicable Diseases Monitoring and Surveillance – 1806043 Location: United States-Washington, D.C. Grade: P3 Contractual Arrangement: Temporary appointment under…
Ανοιχτό μητρώο συνεντευκτών/τριων ερευνών πεδίου στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

To Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την υλοποίηση ερευνών πεδίου στις πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή σε μητρώο συνεντευκτών/τριών ερευνών πεδίου του φορέα.Δύο Συμβάσεις Εργασίας για τις ανάγκες του Έργου «Εκπαίδευση Επιμορφωτών Β’ Επιπέδου ΤΠΕ (ΠΑΚΕ)» | ΑΣΠΑΙΤΕ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) προτίθεται να συνάψει συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Έργου «Εκπαίδευση Επιμορφωτών Β’ Επιπέδου ΤΠΕ (ΠΑΚΕ)» .


error: Content is protected !!