Θέσεις Εργασίας

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός στο Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Διονύσου

Ο Δήμος Διονύσου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο».

Read More


ΠΕ Νηπιαγωγός και ΠΕ Δάσκαλος/α στη Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράωρης (4ωρης) απασχόλησης, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (ΚΔΑΠ)».


Δύο άτομα ΠΕ Ψυχολογίας ή Παιδαγωγικών στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου»Πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) προσφέρει αμειβόμενες περιόδους πρακτικής άσκησης σε αποφοίτους πανεπιστημίου και σε φοιτητές εντός και εκτός Ευρώπης.

Ψυχολόγοι στο ΕΚΠΑ στο πλαίσιο του έργου «Ψυχοπαθολογία του Βρέφους, του Παιδιού και του Εφήβου»

Ένας εξωτερικός συνεργάτης ΠΕ Ψυχολογίας για εκπαιδευτική υποστήριξη εκπαιδευόμενων στα θεματικά αντικείμενα που συνδέονται με Παιδοψυχιατρική – Κλινική Ψυχολογία και ένας εξωτερικός συνεργάτης ΠΕ Ψυχολογίας για εκπαιδευτική υποστήριξη εκπαιδευόμενων στα θεματικά αντικείμενα που συνδέονται με Πρόληψη Ψυχικών Διαταραχών και Ψυχικές Διαταραχές Εφήβων.


Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προσφέρει έναν περιορισμένο αριθμό θέσεων για αμειβόμενη πρακτική άσκηση (paid internship) σε κατάλληλους υποψήφιους που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις δράσεις κοινωφελών ιδρυμάτων και μη κερδοσκοπικών οργανισμών.


Η ΕΕ προσλαμβάνει 63 υπαλλήλους στον τομέα της Αρχειονομίας/Διαχείρισης Εγγραφών

Φύση των καθηκόντων: Ως αρχειονόμος/διαχειριστής εγγράφων, θα είστε υπεύθυνος για μία ή περισσότερες πτυχές της πολιτικής του θεσμικού οργάνου σχετικά με τη διαχείριση εγγράφων, αρχείων και πληροφοριών – Ως βοηθός αρχειονόμος/διαχειριστής εγγράφων, θα συμβάλλετε στην εφαρμογή της διαχείρισης εγγράφων, πληροφοριών και αρχείων και στην ανάπτυξη και χρήση ειδικών συστημάτων πληροφορικής.


Σύμβαση για την Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στους φοιτητές Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Erasmus+ 2018-2019» με κωδικό ΕΡ-2907-01.


Πρακτική άσκηση στην Επιτροπή Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) παρέχει έναν περιορισμένο αριθμό προγραμμάτων πρακτικής άσκησης, για τους νέους πολίτες, από την Ευρώπη και αλλού, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε ένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο.


Επιστημονικός Συνεργάτης ΠΕ Παιδαγωγικής στο «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας-ΝΟΗΣΙΣ»

Το «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας-ΝΟΗΣΙΣ» προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) επιστημονικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»».


error: Content is protected !!