Θέσεις Εργασίας


Reintegration Assistant (fluent in Arabic) @ IOM Greece

Context | In the framework of the ‘’Assisted Voluntary Return and Reintegration’’, the Reintegration counsellor is responsible to accomplish all the necessary procedures for the successful provision of reintegration assistance to third country nationals who voluntarily return to their country of origin. The Reintegration counsellor has the responsibility to run his/her duties in question as smoothly as possibly, to ensure management quality, cost-effectiveness and transparency in accordance with IOM high standards, with a view to position IOM Office in Greece as the reference organization in administrative programs of such kind.


Ψυχολόγοι και Κοινωνικός Λειτουργός στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την κατάρτιση καταλόγων για την πλήρωση συνολικά δώδεκα (12) θέσεων επικουρικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ένα (1) έτος, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του.


Κοινωνικός Επιστήμονας στο Πάντειο για το έργο «Negotiating early job – insecurity and labour market exclusion in Europe (NEGOTIATE)»

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ , προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου με εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Negotiating early job – insecurity and labour market exclusion in Europe (NEGOTIATE) – ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2016-2017».


2 ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης».ΠΕ Κοινωνιολόγος και ΠΕ Κοινωνικός Επιστήμονας στη Περιφέρεια Πελοποννήσου για την Πράξη «Σύσταση και Λειτουργία Επιτελικής/Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης»

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «Σύσταση και Λειτουργία Επιτελικής/Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη)».Reintegration Assistant @ IOM / Greece – Attika

Context: In the framework of the ‘’Assisted Voluntary Return and Reintegration’’, the Reintegration counsellor is responsible to accomplish all the necessary procedures for the successful provision of reintegration assistance to third country nationals who voluntarily return to their country of origin. The Reintegration counsellor has the responsibility to run his/her duties in question as smoothly as possibly, to ensure management quality, cost-effectiveness and transparency in accordance with IOM high standards, with a view to position IOM Office in Greece as the reference organization in administrative programs of such kind.7 ακόμη εξειδικευμένες επιστημονικές ειδικότητες στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Μετά την πρόσφατη εξασφάλιση είκοσι τριών (23) θέσεων εργασίας για πρώτη φορά απευθείας κατευθυνόμενων προς το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος στο πλαίσιο προγράμματος απασχόλησης που υλοποιείται και από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο ίδιος οργανισμός εκκινεί και την πρόσληψη επτά (7) ακόμη εξειδικευμένων επιστημονικών ειδικοτήτων.Εξωτερικοί διερμηνείς στα όργανα της ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτουν το καθένα τη δική του υπηρεσία διερμηνείας, αλλά η επιλογή εξωτερικών διερμηνέων (freelance) πραγματοποιείται από κοινού.Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο Κοινό Κέντρο Ερευνών

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ως αποστολή να προσφέρει υπαγορευόμενη από τη ζήτηση επιστημονική και τεχνική στήριξη για τη χάραξη, την ανάπτυξη, την άσκηση και την παρακολούθηση πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Psychologist @ Terre des hommes

The psychologist supports Tdh mental health and psychosocial support interventions (MHPSS) by supporting social workers in all stages for their case management activities: identification, assessment, case planning,  implementation, follow up and review, and closure of cases of concern. The psychologist provides MHPSS technical advice, and also design and implement focused and non-focused PSS activities which respond to identified needs of children, youth, caregivers and community members who require non-specialised mental health interventions.Project Officer @ Terre des hommes / Athens

General Position Description | The Project Officer supports programme management locally and is responsible for the overall supervision of the project team. In particular, the management of the workload, schedule and provision of technical oversight of the programme team ensuring high quality and appropriate levels of social and psychosocial support.
Εργοθεραπευτής/τρια ή Ειδική Παιδαγωγός στο Χαμόγελο του Παιδιού

Ζητείται από Οργανισμό Εργοθεραπευτής/τρια ή Ειδική Παιδαγωγός με ειδίκευση στην Παιγνιοθεραπεία με υπευθυνότητα και αγάπη στα παιδιά για εργασία σε Χώρο Παιδικής Προστασίας.Καθηγητής πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Παιδαγωγική: Εκπαίδευση για την Ειρήνη και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου» στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Παιδαγωγική: Εκπαίδευση για την Ειρήνη και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου».


error: Content is protected !!