Θέσεις Εργασίας

Δικηγόρος στην ΑΡΣΙΣ | Αθήνα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά δικηγόρο για το Κέντρο Υποστήριξης Νέων (ΚΥΝ) στην Αθήνα στο πλαίσιο του προγράμματος «CHILD PROTECTION, DETENTION MONITORING, PERSONS WITH SPECIFIC NEEDS SUPPORT AND LEGAL AID» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για απασχόληση εννέα μηνών.


Κοινωνικοί Λειτουργοί στην Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: 1η Τροποποίηση της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του έργου: Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για το 2018» με κωδικό ΟΠΣ 5017282 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. 


Δύο Κοινωνικοί Λειτουργοί στην ΑΡΣΙΣ | Αθήνα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά δύο (2) Κοινωνικούς Λειτουργούς στην Αθήνα στο πλαίσιο του προγράμματος «Accommodation and Services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Greece» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR).


Συμβάσεις μίσθωσης διδακτικού έργου για το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης της ΑΣΠΑΙΤΕ στις πόλεις: Άργος, Ηράκλειο Κρήτης, Κοζάνη, Θεσσαλονίκη και Πάτρα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.


Συμβάσεις μίσθωσης διδακτικού έργου για το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό της ΑΣΠΑΙΤΕ στις πόλεις: Ηράκλειο Κρήτης, Ιωάννινα, Κοζάνη, Ρόδος, Σάπες, Βόλος

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Προγράμματος Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.Διδάσκοντες στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών,  αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020.Κοινωνικός/ή Λειτουργός στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες | Αθήνα

Το ΕΣΠ προκηρύσσει μια θέση Κοινωνικού Λειτουργού για υποθέσεις που άπτονται στο αστικό/ ποινικό δίκαιο, για την περιοχή της Αθήνας, για πλήρη απασχόληση με σύμβαση ορισμένου χρόνου.


Συντονιστής Δομής / Κοινωνικός Λειτουργός και Εκπαιδευτικός στην Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει τρείς (3) θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Providing Education and Immediate Accommodation for Migrant Children in Greece» (PEDIA) για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, στην πόλη των Ιωαννίνων.
ΠΕ Παιδαγωγός στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας-ΝΟΗΣΙΣ

Πλήρωση μίας θέσης έκτακτου προσωπικού (Κωδικός Θέσης: Π19) στο πλαίσιο του έργου ‘Πλατφόρμα Διαδραστικής και Βιωματικής Μάθησης για την προβολή του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού και των επιστημών μέσω Πρωτότυπης Κατασκευής Μηχανικής Ανάδρασης και εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας’.


Θέση Εκπαιδευτικού στα Παιδικά Χωριά SOS

Τα Παιδικά Χωριά SOS προκηρύσσουν την ακόλουθη θέση Εκπαιδευτικού (ΚΩΔ. ΔΑΣ01) μερικής απασχόλησης για την στελέχωση του Κέντρου Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης στο Ηράκλειο Κρήτης.


Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., μέγιστης διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, με δοκιμαστική περίοδο τεσσάρων (4) μηνών.


Πρακτική άσκηση Schuman στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει περιόδους πρακτικής άσκησης στη Γραμματεία, προκειμένου να συμβάλει στην επαγγελματική κατάρτιση των νέων πολιτών και στην κατανόηση της λειτουργίας του οργάνου.


Financial Officer for EU Projects – Kifissia @ KMOP

KMOP is looking for an experienced Financial Officer to join KMOP in its offices in Kifissia, to facilitate the efficient and effective financial monitoring of the EU funded projects’ department. The Financial Officer will perform budgeting, monitoring and reporting activities and will carry out important operational duties closely with the project management team, assuming responsibility for the overall projects’ success.


Researcher in Social Sciences @ KMOP

KMOP’s activities include the implementation of programmes and projects, both in Greece and abroad. KMOP is currently looking for an experienced and motivated researcher, with a strong background in social sciences (e.g. education, human rights, health care, psychology, social care, gender studies) to join its team of projects & programmes implementation.


Proposal Writer @ KMOP

KMOP is looking for an experienced and talented Proposal Writer to join KMOP at its offices in Kifissia, to develop winning proposals for Grants and Service Contracts funded by international donors in fields such as: social services, gender equality, human rights, integration in the labour market, women entrepreneurship, capacity building, social inclusion, intercultural exchange, sustainable development, income generation etc.


Πλήρωση θέσεων Διδασκόντων στο Τμήμα Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,  προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.


Πλήρωση θέσεων διδασκόντων στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.


Case Worker Αλεξάνδρεια | Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Το ΕΣΠ αναζητά έναν/μία Case Worker, για την περιοχή της Αλεξάνδρειας Ημαθίας που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης.error: Content is protected !!