Θέσεις Εργασίας

Κενές Θέσεις Ερευνητών στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

To Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση κενών θέσεων ερευνητών, μερικής ή πλήρους απασχόλησης, σε τρία (3) ερευνητικά έργα.


ΠΕ Ψυχολόγος και ΠΕ Ειδικός Παιδαγωγός στο Δήμο Παύλου Μελά

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος 2018-2019) του Δήμου Παύλου Μελά,Πρακτική Άσκηση Schuman στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει διάφορες πρακτικές ασκήσεις στην Γενική του Γραμματεία για να συμβάλλει στην επαγγελματική κατάρτιση των νέων πολιτών και στην κατανόηση της λειτουργίας του οργάνου.


Unicef Ελλάδα: Εμπειρογνώμονας Κοινωνικής Πολιτικής για Ασυνόδευτους Ανήλικους

Purpose of the Position | Within the framework of UNICEF mandate, and in line with actions foreseen under the agreement between UNICEF and the MoLSS, UNICEF is seeking to recruit a social policy expert to be placed to the MoLSS Department for the Protection of Unaccompanied Minors to support the drafting of national policies and strategies to strengthen protection for UASC, for a period from November 2018 until March 2019, with possibility for extension.


Πρόσληψη από την Κάριτας Ελλάς Τοπικού Συντονιστή / Τοπικής Συντονίστριας Πεδίου

Η Κάριτας Ελλάς προκηρύττει την πλήρωση μίας (1) θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου με πλήρη απασχόληση και με την ειδικότητα: «Τοπικός Συντονιστής / Τοπική Συντονίστρια Πεδίου».


Επιστημονικός Συνεργάτης/τιδα στο ΕΑΠ για τη Στελέχωση του προγράμματος «International Mobility-Opportunity and Problem. Proper Preparation for Studying at a Foreign University»

Ένας Επιστημονικός Συνεργάτης/τιδα για τη Στελέχωση του προγράμματος «International Mobility-Opportunity and Problem. Proper Preparation for Studying at a Foreign University», με εξ αποστάσεως συνεργασία και περιστασιακή χρήση των εγκαταστάσεων στην Έδρα του ΕΑΠ.Σύμβαση για το «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγική Επιμόρφωση Μονίμων Εκπαιδευτικών του ΟΑΕΔ ΤΕ/ΔΕ (ΕΠΠΕΜΕ ΟΑΕΔ ΤΕ/ΔΕ)»

Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για τις ανάγκες του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Επιμόρφωσης Μονίμων Εκπαιδευτικών του ΟΑΕΔ ΤΕ/ΔΕ (ΕΠΠΕΜΕ ΟΑΕΔ ΤΕ/ΔΕ)» για το ακαδ. έτος 2018-19 στην Αθήνα.Ψυχολόγος στη Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Περίθαλψης-Αποκατάστασης

Η Θεσσαλική Εταιρεία Περίθαλψης-Αποκατάστασης με την παρούσα ανάρτηση καλεί τους ενδιαφερόμενους για την παρακάτω ειδικότητα: Ένας (1) Ψυχολόγος στο ν. Λάρισας.40 Προϊστάμενοι Διοίκησης στις αντιπροσωπείες της Ε.Ε.

Ο προϊστάμενος διοίκησης επικουρεί τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ στην εκπλήρωση της αποστολής του όσον αφορά την καθημερινή διαχείριση της αντιπροσωπείας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς.2 Συμβάσεις στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ακαδημαϊκή συνεργασία ΑΠΘ – Κέντρου Ελληνικών Σπουδών «ΠΑΙΔΕΙΑ»»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ακαδημαϊκή συνεργασία ΑΠΘ – Κέντρου Ελληνικών Σπουδών «ΠΑΙΔΕΙΑ»», προτίθεται να αναθέσει σε δύο (2) άτομα το παρακάτω έργο.
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και Κοινωνικοί Λειτουργοί στην Περιφέρεια Αττικής

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφέρειας Αττικής. Καθορισμός σχολικών μονάδων Β’βάθμιας Εκπαίδευσης τοποθέτησης Κοινωνικών Λειτουργών κλάδου ΠΕ30 και Ψυχολόγων κλάδου ΠΕ23

Οι σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, Δ’ Αθήνας και Ανατολικής Αττικής όπου θα ασκούν καθήκοντα μέλη ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών και του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2018-2019.


Πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) προσφέρει την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να εφαρμόσουν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.


Κοινωνικός/-ή Λειτουργός & Παιδαγωγοί στην Κιβωτό του Κόσμου Ηπείρου

Ζητούνται Κοινωνικός/-ή Λειτουργός & Παιδαγωγοί για εργασία πλήρους απασχόλησης στα Σπίτια Φιλοξενίας Παιδιών της Κιβωτού του Κόσμου Ηπείρου (Πωγωνιανή & Κόνιτσα Ιωαννίνων).


80 Διοικητικοί Υπάλληλοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίως η Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (DG TAXUD), ενδέχεται να προσλάβει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD).


error: Content is protected !!