Θέσεις Εργασίας

51 θέσεις ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Προκήρυξη πλήρωσης πενήντα μία (51) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας,


Σύμβουλος Σπουδών και Σταδιοδρομίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Πλήρωση 1 θέσης Συμβούλου Σπουδών και Σταδιοδρομίας έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.


Επαναδημοσίευση Προκήρυξης για την πρόσληψη από την Κάριτας Ελλάς Υπεύθυνου Συντονιστή Πεδίου

H Κάριτας Ελλάς, προκηρύττει την πλήρωση μιας (1) θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με πλήρη απασχόληση και με την ειδικότητα: «Υπεύθυνος Συντονιστής Πεδίου».


Ένας Συντονιστής Ομάδας και δύο Διερμηνείς στο Δήμο Πειραιά στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ

Συμβάσεις μίσθωσης έργου με τρία (03) άτομα, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες για την προσωρινή στέγαση προσφύγων σε ενοικιαζόμενες κατοικίες στα διοικητικά όρια του Δήμου Πειραιά.


Θέσεις εργασίας για τις δομές της Εταιρίας Ψυχοκοινωνικών Μελετών

Η Εταιρία Ψυχοκοινωνικών Μελετών, για την κάλυψη έκτακτων εργασιακών αναγκών στις κατά τόπους δομές της, προσκαλεί υποψήφιους συνεργάτες, ως εξής: έναν/μία ειδικό/κή παιδαγωγό για τη Δομή Σαλαμίνας, εναν/μία ειδικό/κή παιδαγωγό ή ψυχολόγο, και έναν/μία εργοθεραπευτή-τρια για τη Δομή Δραπετσώνας.


Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Αθηναίων

Καλούνται οι υποψήφιες/υποψήφιοι δικηγόροι που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, να υποβάλουν την αίτησή τους στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου Αθηναίων.


ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών για το έργο REACT της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ

Ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών Ν. Θεσσαλονίκης, ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) άτομα για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ με το Δήμο Θεσσαλονίκης (στο οποίο συμμετέχει και ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών).


Αποσπάσεις εκπαιδευτικών για την κάλυψη θέσεων Συμβούλων Α’ και Β’ τετραετούς θητείας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προτίθεται να αποσπάσει μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς δημόσιας εκπαίδευσης για να καταλάβουν θέσεις Συμβούλων Α’ και Συμβούλων Β’ με τετραετή θητεία.


Εξωτερικός Συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στα πλαίσια του ΠΜΣ «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος»

Εξωτερικός Συνεργάτης με πτυχίο Ανθρωπιστικών ή Κοινωνικών Επιστημών για την υλοποίηση του ΠΜΣ «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος» του πανεπιστημίου Θεσσαλίας.


Απόσπαση Προσωπικού στην «Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση»

Αποσπάσεις δώδεκα (12) υπαλλήλων, μόνιμων ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, οι οποίοι ήδη υπηρετούν στον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, Ν.Π.Δ.Δ. και τους ΟΤΑ, για την οικονομική, διοικητική, τεχνολογική ή την επιστημονική υποστήριξη της Αρχής.


Πτυχιούχος θετικών ή κοινωνικών επιστημών για στατιστική ανάλυση στη Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης του ΕΑΠ

Ένας/Μία (1) Πτυχιούχος θετικών ή κοινωνικών επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής με ειδίκευση στη στατιστική ή στην επιχειρησιακή έρευνα και εμπειρία στη στατιστική ανάλυση με χρήση λογισμικού στατιστικής καθώς και στην παραγωγή στατιστικών αναφορών.


Ψυχολόγοι στο ΑΠΘ για το έργο «Πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες ατόμων με άνοια με σοβαρές συμπεριφορικές διαταραχές. Προς ένα μοντέλο που σέβεται και είναι οικονομικά αποδοτικό»

Δυο (2) ψυχολόγοι με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμο Θεσσαλονίκης.


Σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο πλαίσιο του προγράμματος «Detecting Transcultural Identity in European Popular Crime Narratives (DETECt)»

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο «Detecting Transcultural Identity in European Popular Crime Narratives (DETECt) », Κωδικό «82388» προσκαλεί ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για σύμβαση μίσθωσης έργου.


Εξωτερικός Συνεργάτης (Ερευνητής) στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Σύμβαση έργου στο πλαίσιο του προγράμματος «Παρακολούθηση και τον Έλεγχο της Ποιότητας της «ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ που διεξάγει η εταιρεία ερευνών FOCUS-BARI A.E. για λογαριασμό της Α.Ε.Μ.Α.Ρ.»


Απόφοιτος Ψυχολογίας για το Κέντρο Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης του ΕΑΠ

ΘΕΣΗ : Κλινική εποπτεία συμβούλων-ψυχολόγων του Κέντρου Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης του ΕΑΠ
Ένας/μία απόφοιτος ΠΕ Ψυχολογίας, με εξ αποστάσεως συνεργασίαΠρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών

Ο ΟΑΕΔ προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες των προγραµµάτων κατάρτισης της Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑΜΕΑ Αθηνών, σε ωροµίσθιο διδακτικό και ειδικό εκπαιδευτικό επιστηµονικό προσωπικό, µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου, για το σχολικό έτος 2018– 2019, καλεί όσους/ες ενδιαφέρονται, επιθυµούν και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να υποβάλλουν αίτηση, από τη ∆ευτέρα 09-07-2018 έως τη ∆ευτέρα 23-07-2018.


Κοινωνικοί Λειτουργοί και Διοικητικοί Υπάλληλοι στην ΕΚΠΟΣΠΟ «ΝΟΣΤΟΣ»

Η Εταιρεία Κοινωνικής και Πολιτιστικής Στήριξης Παλιννοστούντων Ομογενών Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. «ΝΟΣΤΟΣ», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Accommodation and assistance to asylum seekers and recognized refugees» που χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, αναζητά συνεργάτες/ριες.


Έκδοση Προκήρυξης 9Κ/2018

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 9Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα έξι (46) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.


error: Content is protected !!