Θέσεις Εργασίας

6 άτοµα στο Δήμο Πειραιά για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου MIVA

Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει την σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε έξι (6) άτοµα για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου MIVA, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος AMIF.Υπεύθυνος-η Επιμόρφωσης στη Συνηγορία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Διεθνή Αμνηστία

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | – Διαχείριση, σχεδιασμός, παρακολούθηση και υλοποίηση του επιμορφωτικού προγράμματος στην άσκηση συνηγορίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
– Συμμετοχή, παρακολούθηση και εφαρμογή, στο πλαίσιο του προγράμματος, του στρατηγικού σχεδιασμού της συνηγορίας του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.Κοινωνικός Λειτουργός στην ΑΡΣΙΣ | Χίος

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά έναν (1) Κοινωνικό Λειτουργό για το νησί της Χίου στο πλαίσιο του προγράμματος «ACCOMMODATION AND SERVICES TO ASYLUM SEEKERS AND BENEFICIARIES OF INTERNATIONAL PROTECTION IN GREECE» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR)Δύο Κοινωνικοί Λειτουργοί στην ΑΡΣΙΣ

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά δύο (2) Κοινωνικούς Λειτουργούς για το νησί της Σάμου στο πλαίσιο του προγράμματος «ACCOMMODATION AND SERVICES TO ASYLUM SEEKERS AND BENEFICIARIES OF INTERNATIONAL PROTECTION IN GREECE» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR).


Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Κοινωνικό Λειτουργό για το νησί της Κω

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά έναν (1) Κοινωνικό Λειτουργό για το νησί της Κω στο πλαίσιο του προγράμματος «ACCOMMODATION AND SERVICES TO ASYLUM SEEKERS AND BENEFICIARIES OF INTERNATIONAL PROTECTION IN GREECE» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR).


Σύμβαση στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για το έργο «Περιφερειακός Μηχανισμός Παρακολούθησης Αγοράς Εργασίας»

Αντικείμενο ανατιθέμενου έργου: Διάγνωση και παρακολούθηση των αναγκών, και των τάσεων της αγοράς εργασίας, σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης. Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθεί τριγωνοποιημένη έρευνα υπό τη μορφή tracking που θα εκβάλει σε ανατροφοδοτούμενη έκθεση με προτάσεις ανάπτυξης στοχευμένου προγράμματος κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού (στη μορφή του reskilling).


2 συμβάσεις μίσθωσης έργου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου «The politicization of European integration in the Greek public discourse, 1975-2017», ενδιαφέρεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Πρόσληψη 300 ατόμων στην Περιφέρεια Αττικής

Πρόσληψη συνολικά 300 ατόμων στην Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020. Την έγκριση αιτήματος για πρόσληψη τακτικού προσωπικού 289 θέσεων και 11 θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020, ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση.error: Content is protected !!