Θέσεις Εργασίας

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός στο Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ζακύνθου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Ανακοινώνεται ότι δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα 3-04-2017, η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την…


Ένας ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αβδήρων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014 – 2020»…


Μητρώο Εκπαιδευτών/ Εκπαιδευτριών Προγραμμάτων Κατάρτισης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ» με…


Κοινωνικός Λειτουργός στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θέρμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 2014-2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (04) «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ…


Δύο ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί στο Δήμο Λαμίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ…


Προκήρυξη Διαγωνισμού: Μόνιμοι Υπάλληλοι στα Θεσμικά Όργανα της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα από τον οποίο τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης…


Ψυχολόγοι – Κοινωνικοί Λειτουργοί – Παιδαγωγοί στο Δήμο Κορίνθου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ο Δήμαρχος Κορινθίων Ανακοινώνει Την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος Επισιτισμού,…


2 άτομα στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Απρίλιος 19, 2017 Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων εργασίας…


1 άτομο με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Απρίλιος 20, 2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4523 και τίτλο «Περιφερειακός Μηχανισμός…1 ΠΕ Παιδαγωγός στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σάμου (για το Παράρτημα ΡΟΜΑ)

Ο Δήμος Σάμου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Σάμου», στο…


Μια σύμβαση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αιγαιακό Παρατηρητήριο της Προσφυγικής Κρίσης»

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου–Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με την σχετική απόφαση της συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 314/28.03.2017) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου…


3 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί, 1 ΠΕ Ψυχολόγος και 1ΠΕ Παιδαγωγός στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πατρέων

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης…Προκήρυξη της Υπηρεσίας Ασύλου για σύσταση Μητρώου Δικηγόρων για παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία

Η Διευθύντρια της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας επιλογής για τη σύσταση του Μητρώου Δικηγόρων του 2 κ.υ.α οικ….


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΙΚΥ/Erasmus+ για την ένταξη στο Μητρώο Αξιολογητών / Εμπειρογνωμόνων

Το ΙΚΥ, ως Εθνική Μονάδα (ΕΜ) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης, τηρεί μητρώο αξιολογητών και μητρώο εμπειρογνωμόνων για…


error: Content is protected !!