Θέσεις ΕργασίαςSite Operations Coordinator @ Danish Refugee Council / Greece

DRC Greece is looking to recruit a qualified, flexible and enthusiastic professional to work for its Operations in Skaramangas site in Attica. Under supervision of the SMS Team Leader and close support and technical supervision from the Shelter/WASH Advisor, the Site Operations Coordinator will be responsible for effectively coordinating, implementing, and ensuring the quality of DRC’s infrastructure and care & maintenance program in Refugee and Migrant Hosting Sites in the region of Attika where DRC is the Site Management Support actor.ΠΕ Ψυχολόγος στην Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Ηρακλείου

Η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Ηρακλείου, η οποία εδρεύει στο Ηράκλειο του Ν. Ηρακλείου.Συμβάσεις στο πλαίσιο του έργου «REACT» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 9/2019 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τέσσερα άτομα, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου«REACT» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.


2 Συμβάσεις για την Οργανωτική και Οικονομική Υποστήριξη του έργου «Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης 2018-2019» του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης 2018-2019» ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη δύο (2) συμβάσεων ανάθεσης – μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στην Μυτιλήνη.4 Παιδαγωγοί στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης θα προβεί στη πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μήνες, για την υλοποίηση του προγράμματος της καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης και την ολοκλήρωση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» περιόδου 2018 – 2019 στις πιστοποιημένες Δομές ΚΔΑΠ της Επιχείρησης.


Η PRAKSIS αναζητά συνεργάτες Πολιτισμικούς Διαμεσολαβητές / Διερμηνείς στην Αθήνα

Το Σωματείο PRAKSIS στο πλαίσιο δράσεων για το 2019 αναζητά συνεργάτες Πολιτισμικούς Διαμεσολαβητές / Διερμηνείς για το πρόγραμμα «Accommodation And Assistance To Asylum Seekers And Beneficiaries Of International Protection In Greece» που υλοποιεί στην Αθήνα.


ΑΡΣΙΣ | Θέση εξωτερικού συνεργάτη για Εποπτεία εργαζομένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στη Μακρινίτσα, προκηρύσσει 1 νέα θέση εξωτερικού συνεργάτη για την εποπτεία των εργαζομένων που εργάζονται στη δομή.


Κοινωνικός Λειτουργός και Ψυχολόγος στην Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά

Η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της.
Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στην Προκήρυξη 3Κ/2019

Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στο πλαίσιο της Προκήρυξης 3Κ/2019 του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εβδομήντα έξι (76) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.Ζητείται Δικηγόρος στη Σάμο από τη ΜΕΤΑδραση

Η ΜΕΤΑδραση ζητά δικηγόρο, ο/η οποίος/α θα παρέχει εξατομικευμένη νομική συνδρομή σε νεοεισερχόμενους εν δυνάμει δικαιούχους διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο και ευάλωτους πολίτες τρίτων χωρών, στη Σάμο.


Σύμβαση Εργασίας στο ΕΚΠΑ για τη Γραμματειακή Υποστήριξη του ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου με ένα (1) άτομο, το οποίο θα απασχοληθεί στο έργο Κ.Ε. 15428 και τίτλο «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών».


error: Content is protected !!