Θέσεις Εργασίας

Συνεργάτης για τη Γραμματειακή Υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στη Θεσσαλονίκη

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) προτίθεται να συνάψει μια (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (6 ώρες/ημέρα) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.)» για το ακαδ. έτος 2019-2020.


Συνεργάτης για τη γραμματειακή – διοικητική υποστήριξη κεντρικής δράσης του Προγράμματος Ε.Π.ΠΑΙ.Κ./Π.Ε.ΣΥ.Π. στην Αθήνα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) προτίθεται να συνάψει μια (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.)» για το ακαδ. έτος 2019-2020.


ΑΡΣΙΣ | Πολύγλωσσος Διερμηνέας (Φαρσί, Νταρί, Ουρντού, Παστού) στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

Προκήρυξη θέσης εργασίας πολύγλωσσου Διερμηνέα (Φαρσί, Νταρί, Ουρντού, Παστού) στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα.


ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτών / τριων στο Δήμο Λαρισαίων για τη στελέχωση της δομής ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Νέας Σμύρνης

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Λάρισας (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (περιόδου 2019-2020).

Εκπαιδεύτρια για Εργαστήριο Θεατρικών Παραστάσεων, Μουσικής και Χορού | Κ.Ε.Α. Α.Μ.Ε.Α.

Εκπαιδεύτρια για Εργαστήριο Θεατρικών Παραστάσεων, Μουσικής και Χορού ζητά Κέντρο Διημέρευσης Ατόμων με Νοητική Υστέρηση. Απαραίτητη προϋπόθεση η εμπειρία στο αντικείμενο, ενώ θα συνεκτιμηθεί η προϋπηρεσία στα άτομα με αναπηρία.


Ζητείται Εκπαιδεύτρια για Εργαστήριο Γραφικών Τεχνών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από Κέντρο Διημέρευσης Ατόμων με Νοητική Υστέρηση

Εκπαιδεύτρια για Εργαστήριο Γραφικών Τεχνών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ζητά Κέντρο Διημέρευσης Ατόμων με Νοητική Υστέρηση.Διαχειριστής Επιδότησης Ενοικίου στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) | Αθήνα

Το ΕΣΠ προκηρύσσει μια (1) θέση Διαχειριστή Επιδότησης Ενοικίου που θα απασχοληθεί σε Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης με σύμβαση ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης στην Αθήνα στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων. Η θέση θα αναφέρεται στον Υπεύθυνο του Κέντρου Κοινωνικής Ένταξης.


Έκδοση Προκήρυξης 1ΓΕ/2019

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1ΓΕ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, και Δευτεροβάθμιας, κλάδου ΠΕ79, Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε.


Έκδοση Προκήρυξης 2ΓΕ/2019

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 2ΓΕ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 46/24-12-2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε.


Κοινωνικός Επιστήμονας για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων από την Ε.Ε.

Αρμοδιότητες:
    – Διαχείριση ευρωπαϊκών και εθνικών έργων και πιο συγκεκριμένα:
Παρακολούθηση και υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων της εταιρείας (συντονισμός και οργάνωση δράσεων, συμμετοχή στις εσωτερικές συναντήσεις των έργων, προετοιμασία παρουσιάσεων και εσωτερικών αναφορών, παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης φυσικού αντικειμένου, επικοινωνία με τους εταίρους, σύνταξη ενδιάμεσων και τελικών απολογιστικών εκθέσεωνΚοινωνικός Επιστήμονας – Ψυχολόγος και Σύμβουλος Απασχόλησης στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης για την υλοποίηση του Υποέργου με α/α: 1 και τίτλο «Ανάπτυξη εργαλείων αυτόεκπροσώπησης & υποστήριξης ηγετικών ικανοτήτων μελών ΔΣ Κοι.Σ.Π.Ε κατηγορίας Α’» της Πράξης «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης για την υποστήριξη και ενίσχυση των Κοινωνικών Συνεταιρισμών (Κοι.Σ.Π.Ε) του αρθ. 12 του Ν.2716/1999 στην κατεύθυνση βελτίωσης της διοικητικής και διαχειριστικής τους ικανότητας», ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 6 άτομα.


Επιστημονικός Συνεργάτης για την εκπόνηση μελέτης για τις δημογραφικές εξελίξεις και τάσεις στην Ελλάδα | IME ΓΣΕΒΕΕ

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση αναζήτησης επιστημονικού συνεργάτη για τη συγγραφή μελέτης με τίτλο «Δημογραφικές εξελίξεις και τάσεις στην Ελλάδα: δημιουργία σεναρίων προβολών».


Εξωτερικοί Συνεργάτες ΠΕ Επιστημονικής Υποστήριξης και ΠΕ Διοικητικής Υποστήριξης στο ΕΚΠΑ για το «Πρόγραμμα προαγωγής ψυχικής υγείας σε ευπαθείς πληθυσμούς»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 681 ΑΚ επ. με δύο (2) Εξωτερικούς Συνεργάτες, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο έργο με Κ.Ε. 16092 και τίτλο «Πρόγραμμα προαγωγής ψυχικής υγείας σε ευπαθείς πληθυσμούς», για την κάλυψη των αναγκών του ως άνω έργου.


Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας απο νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού. στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος”.


error: Content is protected !!