Θέσεις Εργασίας


Πρακτική Άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον τομέα της Μετάφρασης

Σκοπός είναι να δοθεί η δυνατότητα στους ασκούμενους να συμπληρώσουν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και να εξοικειωθούν με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ειδικότερα, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


Έκδοση Προκήρυξης 4Κ/2018

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 4Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 13/12-4-2018, τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εκατό τριών (103) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.Προκήρυξη θέσης για απόσπαση στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Προκήρυξη για απόσπαση διάρκειας κατ΄ελάχιστον έξι μηνών, αρχομένης την 1.9.2018, ενός υπαλλήλου με αρμοδιότητες Υπεύθυνου επιστημονικού προγράμματος στη Διεύθυνση Ποιότητας Φαρμάκου και Φροντίδας Υγείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης.


Ζητείται Παιδαγωγός / Παιδοκόμος ή Κοινωνικός Φροντιστής

Ζητείται παιδαγωγός, παιδοκόμος ή κοινωνικός φροντιστής για πενθήμερη – οχτάωρη και σε βάρδιες εργασία που αφορά στην φροντίδα παιδιών και εφήβων σε χώρο παιδικής προστασίας από μη κερδοσκοπικό οργανισμό.


Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στην Προκήρυξη 2Κ/2018

Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 2Κ/2018 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα δύο (42) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).


Αιτήσεις για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2018-2019

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης και αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.


Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π 2018-2019

Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.).
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό στην Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Τρεις προκηρύξεις κενών οργανικών θέσεων ΔΕΠ (επίκουροι καθηγητές) με γνωστικά αντικείμενα: «Σχολική Ψυχολογία», «Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής» και «Παιδαγωγική και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση».
Θέσεις Εργασίας Διερμηνέων στη ΜΕΤΑδραση

Ζητούνται άτομα που γνωρίζουν πολύ καλά Ελληνικά ή Αγγλικά και μία ή περισσότερες από τις παρακάτω γλώσσες, για ενδεχόμενη απασχόληση στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα: Παστό, Φαρσί, Νταρί, Σορανί, Ουρντού, Παντζαμπί, Μπενγκάλι, Κινέζικά, Λινγκάλα, Σομαλικά, Χίντι, Αρμένικα.


Πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η ΕΟΚΕ είναι ένα συμβουλευτικό όργανο που δίνει στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών της Ευρώπης την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των οργανώσεων των αγροτών, των καταναλωτών.


Προκήρυξη θέσης καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία και Πολιτική»

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ…


Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή στο ΕΚΠΑ με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Επιστήμη/ Διεθνής Πολιτική»

Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ…


158 Διοικητικοί Υπάλληλοι στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα από τον οποίο τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης…


1 θέση καθηγητή στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ…


Προκηρύξεις θέσεων καθηγητών στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή…


14 θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, με απόσπαση στα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης στο εξωτερικό

Το Υπουργείο Παιδείας προκηρύσσει την πλήρωση δεκατεσσάρων (14) θέσεων διοικητικών υπαλλήλων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με απόσπαση, στα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης στο…


Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στην Προκήρυξη 3Κ/2018 | Κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/2-2-2018 , 9/9-2-2018 & 10/16-2-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι…


error: Content is protected !!