Μεταπτυχιακά

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία» Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 – Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, ανακοινώνει ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 πρόκειται να λειτουργήσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Δημόσια…

Read More

error: Content is protected !!