Επίκαιρα

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Αθηναίων

Καλούνται οι υποψήφιες/υποψήφιοι δικηγόροι που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, να υποβάλουν την αίτησή τους στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου Αθηναίων.


ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών για το έργο REACT της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ

Ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών Ν. Θεσσαλονίκης, ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) άτομα για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ με το Δήμο Θεσσαλονίκης (στο οποίο συμμετέχει και ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών).


Νέα σημαντική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το διεθνές διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Adult Education for Social Change

Περίπου 3,93 εκ. Ευρώ χρηματοδότηση για την περίοδο 2019-2023 εξασφάλισε το διεθνές διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Adult Education for Social Change (IMAESC), το οποίο σχεδιάστηκε και προσφέρεται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Mundus με τη συμμετοχή του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.


Αποσπάσεις εκπαιδευτικών για την κάλυψη θέσεων Συμβούλων Α’ και Β’ τετραετούς θητείας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προτίθεται να αποσπάσει μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς δημόσιας εκπαίδευσης για να καταλάβουν θέσεις Συμβούλων Α’ και Συμβούλων Β’ με τετραετή θητεία.


Εξωτερικός Συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στα πλαίσια του ΠΜΣ «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος»

Εξωτερικός Συνεργάτης με πτυχίο Ανθρωπιστικών ή Κοινωνικών Επιστημών για την υλοποίηση του ΠΜΣ «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος» του πανεπιστημίου Θεσσαλίας.


Απόσπαση Προσωπικού στην «Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση»

Αποσπάσεις δώδεκα (12) υπαλλήλων, μόνιμων ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, οι οποίοι ήδη υπηρετούν στον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, Ν.Π.Δ.Δ. και τους ΟΤΑ, για την οικονομική, διοικητική, τεχνολογική ή την επιστημονική υποστήριξη της Αρχής.


Πτυχιούχος θετικών ή κοινωνικών επιστημών για στατιστική ανάλυση στη Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης του ΕΑΠ

Ένας/Μία (1) Πτυχιούχος θετικών ή κοινωνικών επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής με ειδίκευση στη στατιστική ή στην επιχειρησιακή έρευνα και εμπειρία στη στατιστική ανάλυση με χρήση λογισμικού στατιστικής καθώς και στην παραγωγή στατιστικών αναφορών.


Ψυχολόγοι στο ΑΠΘ για το έργο «Πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες ατόμων με άνοια με σοβαρές συμπεριφορικές διαταραχές. Προς ένα μοντέλο που σέβεται και είναι οικονομικά αποδοτικό»

Δυο (2) ψυχολόγοι με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμο Θεσσαλονίκης.


Σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο πλαίσιο του προγράμματος «Detecting Transcultural Identity in European Popular Crime Narratives (DETECt)»

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο «Detecting Transcultural Identity in European Popular Crime Narratives (DETECt) », Κωδικό «82388» προσκαλεί ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για σύμβαση μίσθωσης έργου.


Εξωτερικός Συνεργάτης (Ερευνητής) στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Σύμβαση έργου στο πλαίσιο του προγράμματος «Παρακολούθηση και τον Έλεγχο της Ποιότητας της «ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ που διεξάγει η εταιρεία ερευνών FOCUS-BARI A.E. για λογαριασμό της Α.Ε.Μ.Α.Ρ.»


Απόφοιτος Ψυχολογίας για το Κέντρο Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης του ΕΑΠ

ΘΕΣΗ : Κλινική εποπτεία συμβούλων-ψυχολόγων του Κέντρου Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης του ΕΑΠ
Ένας/μία απόφοιτος ΠΕ Ψυχολογίας, με εξ αποστάσεως συνεργασία


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εγκληματολογία: Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εγκληματολογία» του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου είναι η μελέτη των κύριων μορφών εγκληματικότητας και της εξέλιξής τους στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς.Πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών

Ο ΟΑΕΔ προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες των προγραµµάτων κατάρτισης της Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑΜΕΑ Αθηνών, σε ωροµίσθιο διδακτικό και ειδικό εκπαιδευτικό επιστηµονικό προσωπικό, µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου, για το σχολικό έτος 2018– 2019, καλεί όσους/ες ενδιαφέρονται, επιθυµούν και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να υποβάλλουν αίτηση, από τη ∆ευτέρα 09-07-2018 έως τη ∆ευτέρα 23-07-2018.


Κοινωνικοί Λειτουργοί και Διοικητικοί Υπάλληλοι στην ΕΚΠΟΣΠΟ «ΝΟΣΤΟΣ»

Η Εταιρεία Κοινωνικής και Πολιτιστικής Στήριξης Παλιννοστούντων Ομογενών Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. «ΝΟΣΤΟΣ», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Accommodation and assistance to asylum seekers and recognized refugees» που χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, αναζητά συνεργάτες/ριες.


Έκδοση Προκήρυξης 9Κ/2018

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 9Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα έξι (46) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.


Αναπληρωτής καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Νοσηλευτική – Κοινωνική Ψυχιατρική» στο ΤΕΙ Θεσσαλίας

Το ΤΕΙ Θεσσαλίας αποφασίζει την προκήρυξη της παρακάτω θέσης μόνιμου τακτικού Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Μίας (1) θέσης αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νοσηλευτική – Κοινωνική Ψυχιατρική»


Οικονομολόγος με σύμβαση εργασίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Πρότασης για σύναψη 1 σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ALLIANCE: Enhancing excellence and innovation capacity in sustainable transport interchanges».


Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ελληνική Νοηματική Γλώσσα: Κατάρτιση Διδασκόντων στο Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR -L)»

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ελληνική Νοηματική Γλώσσα: Κατάρτιση Διδασκόντων στο Ενιαίο Ευρωπαϊκό  Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR -L)» έχει διάρκεια 100 ώρες και με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται τη διδασκαλία της ΕΝΓ σε κάθε στάδιο και σε ποικίλες περιστάσεις σύμφωνα με επιστημονικά δόκιμες, σύγχρονες εκπαιδευτικές τάσεις διδακτικής των Νοηματικών Γλωσσών στην Ευρώπη


Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Στατιστική

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Στατιστική, το οποίο οργανώνεται και λειτουργεί από το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του ΟΠΑ σύμφωνα με το Ν.4485/2017 και θα αναρτήσει τη σχετική Προκήρυξη Υποβολής Αιτήσεων για το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2018-19, αμέσως μόλις λάβει την έγκριση του από το ΥΠΕΘ.

error: Content is protected !!