Ψυχολογία

Σεμινάριο: Αποσυνδετικές (Διασχιστικές) Διαταραχές : «Διάγνωση και Παρέμβαση»

«Διαθέτουμε πολλές προσωπικότητες;» Οι διαταραχές αυτές έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό τους τον διαχωρισμό των λειτουργιών αντίληψης του ατόμου, της συνείδησης, της μνήμης, της ταυτότητας κτλ….

Read More


Σεμινάριο: «Ψυχώσεις-Κλινικές Εκδηλώσεις-Θεραπευτικές Προσεγγίσεις»

Η λέξη ψύχωση περιγράφει ποικιλία ψυχιατρικών διαταραχών , όπου ο άνθρωπος χάνει την ικανότητα του να διαχωρίσει ανάμεσα στο αληθινό και το φανταστικό. Το άτομο…


Eπιστημονικό σεμινάριο «Ψυχολογική Προσέγγιση και Ερμηνεία στο Παιδικό Ιχνογράφημα» (Πάτρα)

Ο τομέας Δια Βίου Εκπαίδευσης και το ΚΔΒΜ της Employ, ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και αδειοδοτημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό…


error: Content is protected !!