Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στην Ελλάδα ενίσχυση ύψους 6,4 εκατ. ευρώ για τους πρώην εργαζομένους του σουπερμάρκετ «Λάρισα»

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να παρασχεθούν στην Ελλάδα 6,4 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για να βοηθήσει 557 πρώην…


Η ΕΕ θα επισπεύσει την επιστροφή των δαπανών για έργα που αφορούν τους νέους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει κανόνες για να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να επιταχυνθεί η επιστροφή δαπανών στα κράτη μέλη για ενέργειες που έχουν…


Τριμερής κοινωνική σύνοδος κορυφής, 19 Μαρτίου: Επένδυση στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας

— Επένδυση στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας Το θέμα της εαρινής κοινωνικής συνόδου κορυφής αποτέλεσε η “Επένδυση στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων…


error: Content is protected !!