«γυάλινες οροφές»


Το φαινόμενο της γυάλινης οροφής

Ελίζα Βόζεμπεργκ  Την 9η Σεπτεμβρίου 2015 ψηφίσθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχεδόν ομόφωνα, η έκθεσή μου, ως μέλους της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας…


Ελίζα Βόζεμπεργκ: «Είναι ώρα όχι απλά να σπάσουμε τις γυάλινες οροφές αλλά να τις εξαλείψουμε»

Ψηφίστηκε ομόφωνα σήμερα στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η έκθεση της Ευρωβουλευτού ΝΔ Ελίζας Βόζεμπεργκ…


error: Content is protected !!