διαταραχές λόγουΑνίχνευση και αποκατάσταση δυσκολιών στον προφορικό, γραπτό λόγο και στην συμπεριφορά

Ο Δήμος Ελληνικού- Αργυρούπολης, Δ/νση Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού, Τμήμα Παιδείας σε συνεργασία με την «Θεραπεία- Ελπίδα» με στόχο την αύξηση της λειτουργικότητας των ατόμων…


Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας 2015

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας, η 6η Μαρτίου κάθε έτους, θεσμοθετήθηκε από το CPLOL (την Μόνιμη Επιτροπή Λογοπεδικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), ως μια ευκαιρία για τη…


error: Content is protected !!