δια βίου μάθηση


Η πολιτική της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων: Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την εκπαίδευση Ενηλίκων για την περίοδο 2015-2020

Του Αντώνη Πύργου Η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί ζωτικής σημασίας συνιστώσα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δια βίου μάθηση. Είναι απαραίτητο στοιχείο για την…Η Συμμετοχή στη Διά Βίου Μάθηση και η Ένταξη στην Αγορά Εργασίας στην Ελλάδα την Περίοδο της Οικονομικής Κρίσης

Δουργκούνας Γιώργος Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο   Ο Durkheim στο έργο του έκανε λόγο για την έννοια της κοινωνικής συνοχής. Παράλληλα, όμως,…
error: Content is protected !!