εκπαιδευτικοί θέσεις

Συντονιστής/στρια Εκπαίδευσης στο Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του Κέντρου Παιδιού & Εφήβου στην Αθήνα

Μία θέση εργασίας στο Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του Κ.Π.Ε. στην Αθήνα, με ειδικότητα: Συντονιστής / στρια Εκπαίδευσης (Μερικής απασχόλησης).


3 Εξωτερικοί Συνεργάτες στο ΤΕΙ ΑΜΘ για διδασκαλία στα πλαίσια του ΔΠΜΣ “MSc στην Διδακτική, Παιδαγωγική και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών”

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΕΛΚΕ) ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τριών (3) θέσεων εξωτερικών συνεργατών.


ΠΕ Φιλόλογοι και ΠΕ Παιδαγωγός για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Βέροιας

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης-Αθλητισμού-Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωρομίσθια αποζημίωση, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης του Ν.Π.Δ.Δ.. 


ΠΕ Νηπιαγωγοί στη Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων «Παιδικός Σταθμός Πευκοχωρίου», «Παιδικός Σταθμός Καλάνδρας», «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Πολυχρόνου» και «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Νέας Σκιώνης» του Δήμου Κασσάνδρας.


Καθηγητής στο ΔΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία του Κοινωνικού Κράτους»

Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία του Κοινωνικού Κράτους»


Συμβάσεις με εκπαιδευτικό προσωπικό Α’ και Β’ εκπαίδευσης για τις ανάγκες του έργου «Ένταξη και Εκπαίδευση των Μουσουλμανόπαιδων»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με εκπαιδευτικό προσωπικό πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατ’ ελάχιστο 30 άτομα.

error: Content is protected !!