εκπαιδευτικοί θέσεις

Προκήρυξη πλήρωσης 3 θέσεων Δ.Ε.Π. της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Α. Τμήμα Νοσηλευτικής: 1 θέση Καθηγητή (πρώτης βαθμίδας) με γνωστικό αντικείμενο «Νοσηλευτική Εκπαίδευση και Περιβαλλοντική-Αναπαραγωγική Επιδημιολογία», 1 θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ογκολογική Ανακουφιστική Νοσηλευτική-Εκτίμηση αναγκών υγείας».
Β. Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας: 1 θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Εργασία στη Δημόσια Υγεία».Διδακτικό Προσωπικό με ωριαία αποζημίωση στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών) με έδρα τα Τρίκαλα Θεσσαλίας, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της, για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019, προκηρύσσει την πρόσληψη, με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση.


Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο «Παιδοψυχιατρική» του τομέα Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας

Μία κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδοψυχιατρική» του τομέα Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας


Καθηγητής ψυχολογίας στο ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Ψυχολογία»

Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Ψυχολογία».


Καθηγητής Ψυχολογίας στο ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση»

Ανοικτή προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση».Αναπληρωτής καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχολογία των Διομαδικών Σχέσεων» στο ΑΠΘ

Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχολογία των Διομαδικών Σχέσεων».


Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό στην Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Τρεις προκηρύξεις κενών οργανικών θέσεων ΔΕΠ (επίκουροι καθηγητές) με γνωστικά αντικείμενα: «Σχολική Ψυχολογία», «Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής» και «Παιδαγωγική και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση».error: Content is protected !!