εκπαιδευτικοί θέσεις

Συμβάσεις με 15 επιστημονικούς συνεργάτες στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου με δεκαπέντε (15) επιστημονικούς συνεργάτες για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της…


Συμβάσεις μίσθωσης έργου με δύο ειδικούς επιστήμονες για τη δράση «Επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου με δύο (2) ειδικούς επιστήμονες για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της…


Μητρώο Εκπαιδευτών στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προσκαλεί ενδιαφερομένους πτυχιούχους Πανεπιστημίου προς υποβολή αίτησης για ένταξη σε Μητρώο επιμορφωτών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Το αντικείμενο του έργου όσων…


Επίκουρος Καθηγητής για το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αποφασίζει την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ, ως εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ…


Καθηγητής πρώτης βαθμίδας στο Πανεπιστήμιο Πατρών με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιογλωσσολογική Θεωρία και Εφαρμογές για τη Διδασκαλία της Γλώσσας στην Προσχολική Ηλικία»

Η Πρύτανις του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία προκηρύσσει (ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση…


Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς στο γνωστικό αντικείμενο «Θεωρίες Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Η Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική»

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) θέσης, ως εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ…


Πρόσκληση εκπαιδευτικών για προεπιλογή με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση της θέσης αναπληρωτή Διευθυντή Δευτεροβάθμιου Κύκλου για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙI

Το Υπουργείο Παιδείας καλεί τους υποψηφίους, μόνιμους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό Παράρτημα του Κανονισμού, που αφορά…Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην αριθμ. 255/21 12-2017 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. Φ.125.5/7/188935/Z2/03-11-17 Υπουργική…


Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην αριθμ. 307/21-12-2017 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. Φ.125.5/7/188935/Z2/03-11-17 Υπουργική Απόφαση, τις διατάξεις…


Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποφάσισε την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού (δύο άτομα) με σχέση…


Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης καθηγητή ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ…


Υπουργική απόφαση για την εκλογή καθηγητών και λεκτόρων στα ΑΕΙ

Με υπουργική απόφαση που  υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου απλοποιείται η διαδικασίας εκλογής καθηγητών και λεκτόρων των ΑΕΙ. Για πρώτη φορά…


error: Content is protected !!