Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Βοηθός Ανθρώπινου Δυναμικού στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Το ΕΣΠ προκηρύσσει μια θέση Βοηθού Ανθρώπινου Δυναμικού για την περιοχή της Αθήνας με σύμβαση ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης. Σκοπός της θέσης είναι η υποστήριξη όλων των διαδικασιών της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.


Φροντιστής (Ελαιώνας/Αλεξάνδρεια) στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Το ΕΣΠ προκηρύσσει θέσεις φροντιστών που θα απασχοληθούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος, στην Ασφαλή Ζώνη για ασυνόδευτα ανήλικα στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στον Ελαιώνα Αττικής ή στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Οι θέσεις θα αναφέρονται στον/στην Υπεύθυνο/η Ομάδας των Φροντιστών.


Βοηθός Οικονομικής Διεύθυνσης στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Το ΕΣΠ προκηρύσσει μία (1) θέση Βοηθού για την Οικονομική Διεύθυνση που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων. Η θέση θα αναφέρεται στην Υπεύθυνη Οικονομικού Τμήματος.


Δώδεκα Εκπαιδευτικοί Κέντρου Κοινωνικής Ένταξης | Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Το ΕΣΠ προκηρύσσει δώδεκα (12) θέσεις Εκπαιδευτικών που θα απασχοληθούν σε Κέντρα Κοινωνικής Ένταξης με σύμβαση ορισμένου χρόνου, σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων. Οι θέσεις θα αναφέρονται στους Υπεύθυνους των Κέντρων Κοινωνικής Ένταξης.


Εργασιακοί Σύμβουλοι Κέντρου Κοινωνικής Ένταξης | Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Το ΕΣΠ προκηρύσσει τέσσερις (4) θέσεις Εργασιακών Συμβούλων που θα απασχοληθούν σε Κέντρα Κοινωνικής Ένταξης σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων. Οι θέσεις θα αναφέρονται στους Υπεύθυνους των Κέντρων Κοινωνικής Ένταξης.


Υποσυντονιστής Κέντρων Κοινωνικής Ένταξης στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες | Αθήνα

Το Ε.Σ.Π. προκηρύσσει μία (1) θέση Υποσυντονιστή Κέντρων Κοινωνικής Ένταξης  στην Αθήνα που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων. Η παραπάνω θέση θα αναφέρεται στον Συντονιστή της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Ε.Σ.Π.


Ημερίδα για τη παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος S.U.C.R.E: Supporting University Community pathways for REfugees-migrants

Στην ημερίδα που έχει ως θέμα: «Ενσωμάτωση Προσφύγων στην Ανώτερη Εκπαίδευση και στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Καλές Πρακτικές», θα συμμετέχουν ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι ΜΚΟ, εργαζόμενοι με πρόσφυγες, εκπρόσωποι της Πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρόσφυγες φοιτητές/ακαδημαϊκοί με στόχο την προώθηση αποτελεσματικών τρόπων για την ενσωμάτωση προσφύγων/μεταναστών στην Ανώτερη Εκπαίδευση και στην κοινωνία.


Σχετικά με καταδικαστική απόφαση για υπόθεση trafficking ανηλίκου

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες υποστήριξε ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θηβών υπόθεση εμπορίας ανθρώπων, με θύμα ανήλικο, ο οποίος κατακρατήθηκε από τον εργοδότη του με σκοπό την εκμετάλλευση της εργασίας του.


Πλήγμα στο Κράτος Δικαίου η απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου τρεις μέρες μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)

Το χρονικό των παραβιάσεων δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης. Η κυβέρνηση, μετά την έκφραση ανησυχίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απόφαση του ΣτΕ, έσπευσε να επαναφέρει την ακυρωθείσα απόφαση.


Απόφαση του ΣτΕ για ακύρωση επιβολής γεωγραφικού περιορισμού στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

Το Δ΄Τμήμα του Συμβούλιου της Επικρατείας, με την απόφαση 805/2018 έκρινε ότι, από την απόφαση της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου για τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας των αιτούντων άσυλο δεν προέκυπταν οι σοβαροί και επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος, οι οποίοι θα εδύναντο να δικαιολογήσουν την επιβολή του περιορισμού της κυκλοφορίας των αιτούντων διεθνή προστασία που εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια μετά τις 20 Μαρτίου 2016.Εθελοντές στην «Πυξίδα» / Διαπολιτισμικό Κέντρο του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες

Η «Πυξίδα» σας καλεί να γίνετε κι εσείς εθελοντές! Αν θέλετε να γίνετε κι εσείς μέλος της οικογένειας εθελοντών της «Πυξίδας», μπορείτε να βοηθήσετε στην…
Υποστηρικτικές, συνοδευτικές και νομικές υπηρεσίες σε θύματα εγκλημάτων μίσους

Περίοδος υλοποίησης: Οκτώβριος 2014 – Φεβρουάριος 2016 Διαχειριστής: Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου Συνεργάτες: Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες Γιατροί του Κόσμου  …Κέντρο Ενημέρωσης για Αναγνωρισμένους Πρόσφυγες, δικαιούχους επικουρικής και ανθρωπιστικής προστασίας

–> Κέντρο Ενημέρωσης για Αναγνωρισμένους Πρόσφυγες, δικαιούχους επικουρικής  και ανθρωπιστικής προστασίας Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες λειτουργεί Κέντρο Ενημέρωσης για αναγνωρισμένους πρόσφυγες, δικαιούχους επικουρικής…


Μαθήματα ελληνικών στις μητέρες που φιλοξενούνται στο Κέντρο Υποδοχής Ευάλωτων Αιτούντων Άσυλο των Γιατρών του Κόσμου στο πλαίσιο του προγράμματος S.O.A.M

Σε εβδομαδιαία βάση πραγματοποιούνται μαθήματα ελληνικών στις μητέρες που φιλοξενούνται στο Κέντρο Υποδοχής Ευάλωτων Αιτούντων Άσυλο των Γιατρών του Κόσμου στο πλαίσιο του προγράμματος S.O.A.M….


Παροχή νομικής υποστήριξης σε άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας σε χώρους κράτησης

Περίοδος υλοποίησης: Ιανουάριος 2015 – Δεκέμβριος 2015. Διαχειριστής: Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες. Χώρες υλοποίησης: Ελλάδα. Στήριξη: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Στόχοι:…


«Υπηρεσίες μιας στάσης: ενδυνάμωση και ένταξη προσφύγων»

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) ανακοινώνει την έγκριση χρηματοδότησης του έργου «Υπηρεσίες μιας στάσης: ενδυνάμωση και ένταξη προσφύγων». Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην πρόληψη…


Πρόταση προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων για την υλοποίηση σχεδίου «Φιλοξενείο για τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες»

Την υποβολή αναμορφωμένης πρότασης προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων με στόχο τη δημιουργία ξενώνα φιλοξενίας για τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες ενέκρινε το Δημοτικό…


error: Content is protected !!