ΕΣΠΑ

Υλοποίηση προγράμματος πρακτικής άσκησης στον ΟΑΕΔ 8.500 αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

O Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης ύστερα από εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών Πόρων, αποφάσισαν την εκχώρηση 45 εκατομμυρίων ευρώ από κονδύλια…Ψηφιακή Πλατφόρμα Συμμετοχής του πολίτη στο Δήμο Κορινθίων

  Ο Δήμος Κορινθίων έχει προγραμματίσει την υλοποίηση ψηφιακής πλατφόρμας με σκοπό να καλύψει το έλλειμμα επικοινωνίας ανάμεσα στο πολίτη και τον Δήμο, να ενισχύσει…


error: Content is protected !!