Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δικαιώματα Ισότητα και Ιθαγένεια

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια»

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιδότηση δράσεων για την πρόληψη και καταπολέμηση του ρατσισμού,  της ξενοφοβίας,  της ομοφοβίας και άλλων μορφών μη ανοχής 1. Γενικά Το…


Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιδότηση δράσεων κατά των διακρίσεων και για την ένταξη των Ρομά

Το πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια αποτελεί συνέχεια των τριών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013: Θεμελιώδη δικαιώματα, Daphne III, και του προγράμματος Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης…error: Content is protected !!