θεραπεία


Ασκληπίεια θεραπεία: Η θεραπεία της ψυχής μέσα από τα όνειρα

Τα όνειρα ανέκαθεν κατείχαν κεντρικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων. Στην αρχαιότητα αντιμετωπίζονταν ως πρωταρχική δραστηριότητα της ψυχής και το περιεχόμενό τους θεωρείτο μια πραγματικότητα…
error: Content is protected !!