Κέντρα Κοινότητας

Δύο ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί στα πλαίσια του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Τεμπών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014 – 2020»  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2α «ΑΝΑΠΤΥΞΗ…


Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας Δήμου Καλαμάτας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2Α «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ…


Κέντρα Κοινότητας: γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα

Του Αντώνη Πύργου Το παρών άρθρο αποτελεί απόσπασμα του Οδηγού Εφαρμογής και Λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας που συντάχθηκε και εκπονήθηκε από τη ΜΟΔ Α.Ε. (Ομάδα Υποστήριξης…error: Content is protected !!