κοινωνικοί επιστήμονες θέσεις εργασίας

Υπεύθυνος/η Συντονισμού Δράσεων και Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας στην Κάριτας Ελλάς | Θεσσαλονίκη

Προκήρυξη για την Πρόσληψη από την Κάριτας Ελλάς Υπεύθυνου/ης Συντονισμού Δράσεων και Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου.

Δύο Σύμβουλοι Απασχόλησης στην Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με δύο (2) Συμβούλους Απασχόλησης – Επαγγελματικών Τοποθετήσεων για τα δύο Κέντρα Ημέρας της ΠΕΨΑΕΕ.Διευκρινίσεις σχετικά με τα απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα της υπό δημοσίευση σε ΦΕΚ προκήρυξης του ΟΑΕΔ

Πρόσφατα διέρρευσαν στον Τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα για την πρόσληψη 305 Εργασιακών Συμβούλων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)…


error: Content is protected !!