κοινωνικοί επιστήμονες θέσεις εργασίας

ΠΕ Κοινωνικός Επιστήμονας στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού και Ανάπτυξης Πέλλας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.) Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με…


2 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί, 1 Ερευνητής, 1 στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης και 2 Στελέχη Παροχής Υπηρεσιών HELP-DESK στο Δήμο Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιά, ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έξι (6) άτομα για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «NEETs ON BOARD», στο πλαίσιο…
155 θέσεις στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών»

Στην πρόσληψη συνολικά 155 ατόμων προχωρά η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας για τα Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών. Συγκεκριμένα η Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε. θα προχωρήσει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος…


Δύο θέσεις εργασίας Assistant of Project Management πλήρους απασχόλησης στο Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων

Το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. αποτελεί έναν καινοτόμο και ισχυρό Ακαδημαϊκό Think-Tank για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Το Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. δημιουργήθηκε…


Ειδικός Επιστήμονας και Βοηθός Ερευνητή για την υλοποίηση του έργου «Integrating Research Infrastructure for European expertise on Inclusive Growth from data to policy – In GRID2»

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, σύμφωνα με την από 30/10/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού για την υλοποίηση του…


Έκδοση Προκήρυξης 15Κ/2017

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 15Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 34/20-10-2017, τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων τριάντα πέντε (335) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής…


4 άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές ο τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI)» με κωδικό ΟΠΣ 5002378, η οποία…


335 θέσεις Τακτικού Προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Προκηρύχθηκε από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού η πλήρωση 335 θέσεων Τακτικού Προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.   Περίοδος Υποβολής…


1 άτομο για την επιστημονική εποπτεία του έργου των στελεχών των δομών / Παρακολούθηση της δράσης των δομών | ΚΕΘΙ (Αθήνα)

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας» (Κ.Ε.Θ.Ι.) προσκαλεί τους /τις ενδιαφερόμενους/-ες να υποβάλουν αίτηση για κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου με το…Διευκρινίσεις σχετικά με τα απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα της υπό δημοσίευση σε ΦΕΚ προκήρυξης του ΟΑΕΔ

Πρόσφατα διέρρευσαν στον Τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα για την πρόσληψη 305 Εργασιακών Συμβούλων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)…error: Content is protected !!