κοινωνικοί επιστήμονες θέσεις εργασίας


Κοινωνιολόγος/Κοινωνικός Ανθρωπολόγος με σύμβαση έργου στο ΕΑΠ

Ένας/Μία (1) έμπειρος/η συνεργάτης/ις σε θέματα κοινωνιολογίας–κοινωνικής ανθρωπολογίας, με έδρα την Αθήνα στο πλαίσιο του Έργου «(WEMIN) – Migrant Women Empowerment and Integration – AMIF-2016-AG-INTE».


Διευκρινίσεις σχετικά με τα απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα της υπό δημοσίευση σε ΦΕΚ προκήρυξης του ΟΑΕΔ

Πρόσφατα διέρρευσαν στον Τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα για την πρόσληψη 305 Εργασιακών Συμβούλων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)…


error: Content is protected !!