κοινωνικοί επιστήμονες θέσεις εργασίας

Εξωτερικός Συνεργάτης στο ΕΚΠΑ για την Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη του ΔΠΜΣ “Προαγωγή και Αγωγή Υγείας”

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε 15515 και τίτλο «ΔΠΜΣ “Προαγωγή και Αγωγή Υγείας”» ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη. 



Επιστημονικός Συνεργάτης στην Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

Η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη – ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α, αναζητεί συνεργάτη για άμεση πρόσληψη με αντικείμενο την εκπόνηση και υποβολή προτάσεων για εθνικά και Ευρωπαϊκά έργα καθώς και την διαχείριση τους στο στάδιο της υλοποίησης.



Προκήρυξη θέση εμπειρογνώμονα (επιστημονικού συνεργάτη) στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για το έργο “Ανάπτυξη ολοκληρωμένης στρατηγικής κατά του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας και των εγκλημάτων μίσους”

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέλαβε το έργο με τίτλο “Developing a comprehensive strategy against racism, intolerance and hate crime” (Ανάπτυξη ολοκληρωμένης στρατηγικής κατά του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας και των εγκλημάτων μίσους) με εταίρους τη Βουλή των Ελλήνων και το Κέντρο Πολιτικής Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου. Στα πλαίσια υλοποίησης του ανωτέρω έργου, η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔ εκδίδει την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για μία (1) θέση εμπειρογνώμονα (επιστημονικού συνεργάτη) με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου.


Κοινωνικός Επιστήμονας στο ΕΚΠΑ για την διοικητική και επιστημονική υποστήριξη του ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία-Ιατρική των Καταστροφών»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) Εξωτερικό Συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί στο έργο με τίτλο ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία-Ιατρική των Καταστροφών».


Project Officer @ Symplexis

The main duties of the Project Officer position involve leading the implementation of specific ongoing projects, with contribution under 2 pillars:
– Project Management both in terms of the activities foreseen for the organization as well as at consortium level, vis-à-vis all other partners involved
– Coordination and implementation of specific project activities


Πρόσληψη Ακαδημαϊκού Υποτρόφου για τις ανάγκες του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και ήδη Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόσληψη Ακαδημαϊκού Υποτρόφου, κατόχου διδακτορικού διπλώματος, ή υποψήφιου διδάκτορα με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019- 2020, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας.




Διευκρινίσεις σχετικά με τα απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα της υπό δημοσίευση σε ΦΕΚ προκήρυξης του ΟΑΕΔ

Πρόσφατα διέρρευσαν στον Τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα για την πρόσληψη 305 Εργασιακών Συμβούλων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)…


error: Content is protected !!