κοινωνικοί επιστήμονες θέσεις εργασίας

2 Επιστημονικοί Συνεργάτες ΠΕ Ανθρωπιστικών Σπουδών στο «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας-ΝΟΗΣΙΣ»

Πλήρωση δυο θέσεων έκτακτου προσωπικού (Κωδικός Θέσεων: ΕΠΙΚΟΙΝ) στο πλαίσιο της Πράξης ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»».


Δύο Κοινωνικοί Επιστήμονες και Ένας Ψυχολόγος στην ΑΡΣΙΣ στο πλαίσιο του έργου “ΣYN-Άνθρωπος”

Όλες οι θέσεις εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης και διάρκειας 3 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης έως 24 μήνες, στο πλαίσιο του έργου “ΣYN-Άνθρωπος”.


Κοινωνικός Επιστήμονας στο Πάντειο για το έργο «Negotiating early job – insecurity and labour market exclusion in Europe (NEGOTIATE)»

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ , προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου με εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Negotiating early job – insecurity and labour market exclusion in Europe (NEGOTIATE) – ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2016-2017».


ΠΕ Κοινωνιολόγος και ΠΕ Κοινωνικός Επιστήμονας στη Περιφέρεια Πελοποννήσου για την Πράξη «Σύσταση και Λειτουργία Επιτελικής/Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης»

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «Σύσταση και Λειτουργία Επιτελικής/Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη)».Διοικητικός Υπάλληλος, Κοινωνικός Επιστήμονας και Διερμηνέας στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας για το Πρόγραμμα ESTIA

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας ανακοινώνει την πρόθεση να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με (3) άτομαστο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος ESTIA.


Διευκρινίσεις σχετικά με τα απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα της υπό δημοσίευση σε ΦΕΚ προκήρυξης του ΟΑΕΔ

Πρόσφατα διέρρευσαν στον Τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα για την πρόσληψη 305 Εργασιακών Συμβούλων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)…


error: Content is protected !!