κοινωνικοί επιστήμονες θέσεις εργασίας

Εξωτερικός Συνεργάτης στο Πάντειο για το έργο «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης: Αξιολόγηση Εφαρμογής»

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό : Απόφοιτος Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Επιστημών (με ειδίκευση στη μελέτη κοινωνικών δομών κατά της φτώχειας και εμπειρία στις ποσοτικές μεθόδους έρευνας).
Κοινωνικός Επιστήμονας για το Πρόγραμμα «Επανεκκίνηση» στη Θεσσαλονίκη

Το πρόγραμμα «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» έχει ως στόχο να συμβάλει στην επανένταξη στον κοινωνικό ιστό και στην αγορά εργασίας άστεγων ατόμων που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες διαβίωσης. Ειδικότερα, απευθύνεται σε άτομα που διαβιούν σε συνθήκες αστεγίας με μηδενικό ή ελάχιστο εισόδημα, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές ανάγκες της καθημερινής τους διαβίωσης.


2 Κοινωνικοί Επιστήμονες στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Λάρισας (πρόγραμμα ESTIA)

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχειρήση Λάρισας (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.) ανακοινώνει την πρόθεση να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου, δύο (2) ατόμων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης για…


Κοινωνικός Επιστήμονας και Νομικός Σύμβουλος στην ΑΡΣΙΣ

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει 2 νέες θέσεις εργασίας για τη στελέχωση κινητής μονάδας παιδικής προστασίας στην περιοχή της Θράκης στο πλαίσιο του έργου “Improving the Greek reception system through site management support and targeted interventions in long term accommodation sites” .


Κοινωνικός Επιστήμονας στο ΕΚΠΑ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου με ένα άτομο, το οποίο θα απασχοληθεί στο έργο Κ.Ε. 15273 και τίτλο «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική».Διευκρινίσεις σχετικά με τα απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα της υπό δημοσίευση σε ΦΕΚ προκήρυξης του ΟΑΕΔ

Πρόσφατα διέρρευσαν στον Τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα για την πρόσληψη 305 Εργασιακών Συμβούλων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)…


error: Content is protected !!